Agron Shele (Albania – Belgium)

Agron Shele

Agron Shele (Albania – Belgium)

https://atunispoetry.com

“Letërsia me magjepsjen dhe mistizmin e vet ka tërhequr gjithmonë pas vetes shpirtra të trazuar, shpirtra të ringritur mbi flirtin e bukurisë krijuese, bukurisë jetë, bukurisë natyrë dhe si e tillë ajo është shndërruar në pasqyrë e aspiratave, vlerave dhe mendimit më puritan për mbarë njerëzimin. Kjo shkallë e lartë vitaliteti njerëzor, ku fjala shndërrohet në mit dhe miti në produksion të gjenialitetit shoqëror  , ka deshifruar dhe deshifron figurshëm dhe pareshtur vetë qytetërimin tonë”.

“Shoqëria njerëzore ka dialektikën e zhvillimit të saj me të gjitha oshilacionet që e shoqërojne, por ka dhe artistët e saj, që nuk e lënë te shkaterrohet!”

Agron Shele ka lindur, më 07.10.1972, në fshatin Leskaj, Rrethi Përmet. Pas shkollës 8-vjeçare, përfundoi studimet e mesme dhe të larta në Tiranë. Që në moshë të herët ka qënë i apasionuar dhe impresionuar pas letërsisë, rrugë të cilën e bëri lajmotiv të jetës dhe përgjegjësi të zhvillimit intelektual të tij. Është autor i veprave letrare: Hapat e Klarës (roman), Përtej perdes gri (roman) , Imazh i rremë (roman), vëllimit poetik: Pasazh i pafaj (poezi), White stones ( poems), “RIME SPARSE” – Il suono di due voci poetiche del Mediterraneo ( Poesie di Agron Shele e Claudia Piccinno) dhe Ngjyrime universale ( Ese I ) Gjithashtu është bashkëautor dhe mundësuesi i publikimit të Antologjive Ndërkombëtare : Atunis Galaxy Anthology, Korsi e hapur -1, Korsi e hapur-2,  Pegasiada dhe Korsi e hapur -2. dhe Revistës ” ATUNIS” ( Nr 1,2,3,4,5,6,7,8).  Është antar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë, antar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Botës (IWA) me qendër në Ohajo (SHBA) dhe antar i Poetëve Bashkohorë të Globit (WPS), Poets del Mundo si dhe pëfaqësues për UMP- WUP, Shqipëri .  Është Kryetar  i Bordit Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS”. Proza dhe poezia e tij kanë tërhequr vëmendjen e kritikës letrare, për tematikën psiko-sociale dhe risinë krijuese, dhe si pjesë e mesazhit artistik por dhe individualitetit kreativ të shafqur, është publikuar në shumë gazeta, revista letrare kombëtare dhe Ndërkombëtare, si dhe është përfshirë në antologjitë botërore : Almanak 2008, 2017,  WORLD POETRY YEARBOOK 2009, 2013, 2014; The Second Genesis, Artista la confronto (Itali), Keleno (Greqi), Metafora Wspotczesnosci (Poloni) etj. Është fitues i disa Çmimeve Letrare në Itali, Meksikë, Amerikën Latine etj. Ka qënë pjesë aktive e Shoqërisë Civile në Shqipëri duke u trajnuar për menaxhim, projekte dhe lidership nga shumë Fondacione Ndërkombëtare, si : REC, USAID, PNUD, UNICEF etj. Aktualisht jeton në Belgjikë dhe vazhdon me përkushtim publikimin e vlerave letrare universale.

Agron Shele was born in October 7th, 1972, in the Village of Leskaj, city of Permet, Albania.  Is the author of the following literary works: “The Steps of Clara” (Novel), “Beyond a grey curtain” (Novel), “Wrong Image” (Novel) , “Innocent Passage” (Poetry), Whiste stones ( poetry) RIME SPARSE -Il suono di due voci poetiche del Mediterraneo (Poesie di Agron Shele e Claudia Piccinno), “Ese-I and Ese-II) ” .  Mr. Shele is also the coordinator of International Anthologies: “Open Lane- 1,” “Pegasiada , Open Lane- 2 , ATUNIS magazine ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )” and Atunis Galaxy Antholgy 2018, 2019, 2020, 2021, 2022  He is  winner of some international literary prizes. Is a member of the Albanian Association of Writers, member of the World Writers Association, in Ohio, United States, Poetas del Mundo, WPS, Unione world Poetry and the President of the International Poetical Galaxy “Atunis”. He is published in many newspapers, national and international magazines, as well as published in many global anthologies: Almanac 2008, 2017; World Poetry Yearbook 2009, 2013, 2015,  The Second Genesis -2013, Kibatek 2015-Italy, Keleno- Greece,  etc.  Currently Resides in Belgium and continues to dedicate his time and efforts in publishing literary works with universal values.

Translated by Peter Tase

 

Agron Shele è nato il 07.10.1972, a Leskaj-Përmet (Albania). Dopo aver terminato gli studi superiori a Tirana si è laureato all’Università di Tirana. Appassionato di letteratura fin dalla tenera età ha deciso di seguire questo percorso che con il passare del tempo sarebbe diventato il motivo conduttore della sua vita verso un responsabile sviluppo intellettuale.

Le sue principali creazioni letterarie sono: i romanzi Hapat e Klarës (I passi di Clara), Përtej perdes gri (Oltre la tenda grigia) e Imazh i rremë (Falsa immagine); il volume poetico Pasazh i pafaj (Passaggio innocente); la raccolta di saggi Ngjyrime Universale. ESE-I (Sfumature Universali. Saggi-I). Inoltre, è co-autore e curatore di due Antologie Internazionali: Korsi e hapur -1 (Corsia libera -1), Pegasiada dhe Korsi e hapur -2 (Pegasiada e Corsia libera -2), ATUNIS -2018, ATUNIS – 2019.

È membro della Lega degli Scrittori Albanesi, dell’Associazione Internazionale degli Scrittori e Artisti (IWA)  con sede in Ohaio (U.S.A) e della Società Mondiale dei Poeti (WPS). È coordinatore direttivo della Galassia Poetica “ATUNIS”.

La sua prosa e la sua poesia hanno destato l’attenzione della critica letteraria per la tematica psicosociale e la creatività innovativa, ma anche per l’elevato messaggio artistico e il talento individuale. Di conseguenza, ha pubblicato in diversi giornali, riviste letterarie nazionali e internazionali e varie antologie internazionali: Almanak 2008, 2014, 2016, World Poetry Yearbook 2009 – 2013, The Second Genesis, ecc.

È Presidente di due Associazioni “ Giovani e ragazzi” e “L’Ambiente comune”.

推薦詩人:阿格倫‧薛爾
(Agron Shele)

阿格倫‧薛爾1972 年出
生於阿爾巴尼亞Permet 市。
一生從事文學創作,主要著作
有:“克拉拉的步驟"(小
說),“超越灰幕"(小說),
“錯誤的形象"(小說),“無
辜的通道"(詩歌)和“Ese-I"。薛爾先生亦曾是“Open
Lane-1"、“Pegasiada”、“Open Lane-2"和“ATUNIS 雜
誌"等國際選集的編輯。是阿爾巴尼亞作家協會與世界作家
協會的成員,在美國俄亥俄州,Poetas del Mundo,WPS,
Unione 世界詩歌和國際詩意星系“Atunis"的總裁。他的創
作出版在許多報紙、國內和國際雜誌上,並出版過許多全球
詩刊選集,含2008 年鑑、世界詩歌年鑑2009,2013,2015、第
二代創世紀-2013、Kibatek 2015(意大利)、Keleno(希臘)
等。目前居住在比利時,並繼續致力於出版具有普遍價值的
文學作品。
讀阿格倫.薛爾的詩,逃不了淡淡的哀怨,離不開生命
的交錯,似乎在告訴我們生命就是如此,隱喻與現實的沉重
2 2019 年 10月
疊出現,好像在過程中告訴了我們什麼,又沒告訴了我們什
麼,有形無形、有情無情之間有時了然,有時迷離,生長在
一個戰亂的國度,似乎啟發了什麼又掩蓋了什麼,在他的詩
篇中。

Агрон Шеле, Албания-Бельгия

Агрон Шеле родился 7 октября 1972 года в деревне Лескай, город Пермет, Албания. Является автором романов «Шаги Клары», «За серым занавесом», «Неправильный образ», а также сборников стихов «Невинный пассаж», «Вистовые камни», «Редкие стихи» –
двух поэтических голосов Средиземноморья: Агрона Шеле и Клаудии Пиччинно. Агрон Шеле также является координатором международных антологий: «Открытый переулок-1», «Пегасиада», «Открытый переулок-2», журнала «ATUNIS» (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и «Atunis Galaxy», «Antholgy 2018». Он лауреат ряда международных литературных премий. Является членом Албанской ассоциации писателей, членом Всемирной ассоциации писателей в Огайо, США, Поэты Мира, WPS, Всемирного Союза поэтов и президентом Международной поэтической галактики «Атунис». Его произведения опубликованы во многих газетах, национальных и международных журналах, глобальных сборниках: «Альманах- 2008, 2017», «World Poetry Yearbook 2009, 2013, 2015», «Второе бытие -2013», «Kibatek 2015» – Италия, Келено-Греция и др. В настоящее время проживает в Бельгии и продолжает посвящать свое время и усилия публикации литературных произведений со всего мира.

Agron Shele se narodil 7. října 1972 ve vesnici Leskaj u města Permet v Albánii, v současné době pobývá v Belgii. Je autorem následujících literárních děl: “The Steps of Clara” (román), “Beyond a grey curtain” (román), “Wrong Image”(román), “Innocent Passage” (poezie), Whiste stones. Byl koordinátorem mezinárodních sborníků: “Open Lane- 1,” “Pegasiada , Open Lane- 2, ATUNIS magazine ( Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )” a Atunis Galaxy Anthology 2018. Je členem albánské asociace spisovatelů, světové asociace spisovatelů v Ohiu, USA, a Poetas del Mundo, WPS. Vyhrál několik mezinárodních literárních cen.

Është pjesmarrës në aktivitetet Ndërkombëtare:

1-Kongresit Ndërkombëtar Salaminë (Athinë) Greqi 2007

2-Mitingu poetik Gjakovë, Kosovë 2008

3-Takimet poetike Shkup, Maqedoni 2009 ,

4-Pjesmarrës në panairet Ndërkombëtare, Frankfurt (Gjermani), Luksemburg, etj

Është bashkëorganizator i eventeve letrare :

1-Muza Poetike “Pegasi” 2008 – Gjirokastër-Përmet.

2- Muza Poetike “Pegasi” 2009-Gjirokastër-Përmet-Sarandë-Tepelenë.

3-Muza Poetike “Pegasi” 2010 – Gjirokastër-Përmet- Tiranë (Universiteti “Vitrina” ).

4- Muza Poetike “Pegasi” 2011 – Gjirokastër- Tiranë (Universiteti” Vitrina”) – Prishtinë.

5-Kongresi I Ndërkombëtar “Muza Poetike 2012″ – Tiranë (Universiteti” Vitrina”) – Prishtinë

6-Udhëtim Profilesh

7-Ditët e Plejadës

8-100 Mijë Poetë për Ndryshim

Bibliografi

Agron Shele ka lindur në më 07.10.1972, në fshatin Leskaj, Rrethi Përmet. Ka një sërë publikimesh në fushën e prozës,  poezisë dhe kritikës letrare. Është autor i prezantuar me vepra letrare në gjuhën shqipe, gjuhën italiane dhe gjuhën angleze.

Vepra letrare :

 1. Hapat e Klarës (roman)- Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2003
 2. Përtej perdes gri (roman), Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2006
 3. Imazh i rremë (roman), Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2007
 4. Pasazh i pafaj (poezi), Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2008
 5. Kur heshtja flet (poezi), Shtëpia Botuese “ADA”, 2018
 6. White stones ( poems), Demer Prees (Holland), 2018
 7. “RIME SPARSE” (poesie) – Il suono di due voci poetiche del Mediterraneo (Poesie di Agron Shele e Claudia Piccinno), Amazon -2018
 8. Ngjyrime universale ( Ese I), Shtëpia Botuese “ADA”, 2014
 9. Ngjyrime universale ( Ese II), Amazon – 2018
 10. La Mia Musa  (Poesie) 2019, Libri di Veris in Di Versi Libri ( Italia)
 11. Murmure d’ un autre monde 2020 ( AABS – Publishing House)
 12. Klisania – Mbretëresha e Liqenit ( Legjenda dhe rrëfime), Shtëpia Botuese “ADA”, 2022

Botime antologjike:

Bashkëautor dhe mundësuesi i publikimit të Antologjive Poetike Ndërkombëtare, në shqip:

 1. Korsi e hapur -1, Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti”, 2008
 2. Korsi e hapur-2, Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti”, 2012
 3. Pegasiada, Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti”, 2009
 4. Atunis Galaxy Anthology- 2018 (anglisht), Botues Peter Tase, Lulu. com
 5. Atunis Galaxy Anthology- 2019 (anglisht), Botues Peter Tase, Lulu. com
 6. Atunis Galaxy Anthology- 2020 – Demer Prees – Netherlands
 7. Atunis Galaxy Anthology- 2020 – Demer Prees – Netherlands
 8. Atunis Galaxy Anthology- 2021 – Demer Prees – Netherlands
 9. Atunis Galaxy Anthology- 2022 – Demer Prees – Netherlands

Revista Letrare:

 1. Atunis Nr (1-2) – shqip, Shtëpia Botuese “Lena Grafik”, Prishtinë – 2015
 2. Atunis Nr (3-4) –anglisht, Shtëpia Botuese “Lena Grafik”, Prishtinë – 2016
 3. Atunis Nr (5-6) –anglisht, Shtëpia Botuese “Lena Grafik”, Prishtinë – 2017

Është përfshirë në Antologjitë Ndërkombëtare:

 1. Almanak 2008, 2015 dhe 2016, Mongoli, Unesco Library – Botues: Hadaa Sendoo
 2. WORLD POETRY YEARBOOK 2009, 2013, 2014, Kinë – USA, Botues, Dr Zhang Zhi (Diablo)
 3. The Second Genesis(India), Anurang Sharma (ARAWLII), 2014
 4. Antologia Poetica (Itali), Kibatek, 2015
 5. Metafora Wspotczesnosci (Poloni), 2017
 6. Faqja e kritikës së autorëve Bashkohorë (Itali), Shtëpia Botuese “Il Cuscino di Stelle”, 2019

Është autor i veprave letrare:

Hapat e Klarës (roman)- Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2003

Përtej perdes gri (roman), Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2006

Imazh i rremë (roman), Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2007

Pasazh i pafaj (poezi), Shtëpia Botuese ”Marlin Barleti, 2008

Kur heshtja flet (poezi), Shtëpia Botuese “ADA”, 2018

White stones ( poems), Demer Prees (Holland), 2018

“RIME SPARSE” (poesie) – Il suono di due voci poetiche del Mediterraneo (Poesie di Agron Shele e Claudia Piccinno), Amazon -2018

Ngjyrime universale ( Ese I), Shtëpia Botuese “ADA”, 2014

Ngjyrime universale ( Ese II), Amazon – 2018

Është bashkëautor i Antologjive:

korsi-e-hapur-1

KORSI E HAPUR 1

pegasiada

PEGASIADA

korsi-e-hapur

KORSI E HAPUR 2

Atunis Galaxy Anthology- 2018 (anglisht), Botues Peter Tase, Lulu. com

Atunis Galaxy Anthology- 2019 (anglisht), Botues Peter Tase, Lulu. com

Revista Letrare

Atunis Nr (1-2) – shqip, Shtëpia Botuese “Lena Grafik”, Prishtinë – 2015

Atunis Nr (3-4) –anglisht, Shtëpia Botuese “Lena Grafik”, Prishtinë – 2016

Atunis Nr (5-6) –anglisht, Shtëpia Botuese “Lena Grafik”, Prishtinë – 2017

  Është publikuar:

pomezia

Pomezzia la notizze

gaz1

gaz-2

gaz-3

gaz-4

gazeta-pegasi1

gazete-ngjyrime-universale

masson

Antologji Poetike ( frëngjisht)

almanak-11

Almanak – 2008

obelisk

REVISTA  OBELISK

erel-boek

《WORLD POETRY YEARBOOK 2009》隆重出版发行

10615481_916123391734758_3212392090648990871_n    10610863_895264613824781_4186519547604658552_n

WORLD POETRY YEARBOOK 2013

10300047_10201128696060119_4178824121723155289_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s