KËNGË TË KRESHNIKËVE

KËNGË TË KRESHNIKËVE

Kliko linkun e mëposhtëm  për të lexuar Antologjinë e plotë:

zymer

Përgatiti: Dr. Zymer  Ujkan Neziri

Botues
SHTËPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR
Prishtinë, Zona Industriale p. n.
Për botuesin
Bajram Shatri
Redaktor teknik
Nijazi Hashani
Korrektore
Nexhmije Sejdiu
Përgatitja kompjuterike
SHLBSH
Tirazhi: xxxx copë
Madhësia: 16.5 tabakë shtypi
Formati: 14 × 20 cm
U shtyp në janar të vitit 2009
në shtypshkronjën xxxxxx – Prishtinë

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s