Prelude Perlash

kop lib

 

Vëllimi Poetik (shqip & italisht) Prelude Perlash

Këndvështrimi  poetik  i  Jozefinës  krijon hapësira dhe ka për lajmotiv  thjeshtësinë jetë , depërton  në dlirësinë shpirt   dhe ndjenjat e bardha njerëzore,  kërkon  mirësinë dhe të drejtat  hyjnore,  humbet në  ornamentet e vargjeve dhe luan me figurimin  e fjalës,  jep mesazhe  artistike  dhe mbetet  tek përzgjedhja e fjalës së bukur shqipe , fjalë e ngritur nga i madhi “Fishta” gjer  në gjuhë profetike!

jozefina portret

Autore : Jozefina Traboini

jo1    jo 2

 

jo 3  jo 4

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s