SHTËPIA BIE NË SHTËPIZË DUKE RREZATUAR NË NDARJE ME RRËZIM POR BËHET SHTËPI

SHTËPIA BIE NË SHTËPIZË DUKE RREZATUAR NË NDARJE ME RRËZIM POR BËHET SHTËPI

img068

                   Nga Violeta Gashi

Kreu i Shtëpisë : Lartmadhëria , atyre edhe ua ndërroi plotësisht të folurit që nuk i kuptoj fare dhe shkëlqyeshëm plotësisht edhe hapi madh nga Lartmadhëria . Sepse , nuk kam lindur për të filluar të keqija së pari edhe pse nuk kisha mundësi të plotë që t’iu largohem në hapin keqbërës dhe këta njerëz që i shoh tani si rrobota pasi nuk i kuptoj edhe pse dua shumë t’i kuptoj për t’i bindur ma shumë e të fillojmë hapa të rinj së bashku por lëri plotësisht se shpëtoi plotësisht pa u rrëzuar edhe ndërtesa nga Lartmadhëria si dhe shumë çudi që nuk më kuptojnë fare edhe ata mua gjersa unë nga lindja kështu kam folur edhe siç shqiptoj apo është në pyetje që ua ka ndërruar plotësisht çdo gjë që nuk më kuptojnë gjersa më njohin plotësisht edhe pse nuk dijnë si t’ma shqipojnë apo edhe nuk dëshirojnë të më njohin pasi me dëshirë as t’vogël edhe nuk iu kam bashkangjitur në atë hap në keqbërësi !

Kështu , kthehem në vende ku kam shkelur gjat të rriturit pasi m’u larguan duke ma kthyer shpinën që ato vende edhe do t’i shumoj plotësisht siç duhet nga çdo anë se shumimi shkel e shko edhe nuk ka për të më kënaqur plotësisht por edhe brezat e rinj do t’më shohin me ngjyrë të verdhë dhe shumimin në lulëzim të plotë edhe ta bëj siç kam lindur që më më lakmuar të gjithë edhe pse nuk më kuptojnë në të folur sipas tyre e të gjitha këto projekte edhe duhet m’i praktikuar shumë se ndryshe do të quhem i vdekur nga lindja edhe pse kam lindje madhështore .

Ua , shumë kohë edhe shkoi në lulëzim të plotë nga çdo anë dhe shkëlqyeshëm plotësisht që kam arritur plotësisht çdo gjë në brez pas brezi por kam frigë të madhe që do të ma marrin inati apo edhe do të më urrejnë shumë e pasi kam ndriçim të plotë edhe prapë më duhet m’i ndihmuar aq sa mundem si dhe prapë edhe jam i sigurtë plotësisht që disa edhe do të m’i shkelin të mirat madhështore !

Pastaj edhe në breza të rinj , më duhet me lënë një pasqyrë mrekulluese plotësisht nga çdo anë dhe të shkoj ndryshe edhe këta do të më shohin me ngjyrë të verdhë e aq ma keq që disave që iu kam ndihmuar edhe ma kanë shkelur bukën duke treguar mosmirënjohje të plotë por sa për sy e faqe edhe m’i kanë njohur të mirat madhështore si dhe edhe ma keq që disa edhe kam dëgjuar që kishin me luftuar me mua edhe pse nuk di si do të luftoj gjersa m’i kanë dobësuar pak krahët me kërkesa të rrotullave pasi jo vetëm që nuk kishin me ardhur drejt kërkuesit por edhe kishin me përdor lloj-lloj gjysma të gjysmës së gënjeshtarit që prapë edhe nuk e besoj aspak se m’i ka harruar të mirat madhështore Larmadhëria .

Gjysma e gjysmës : Kreu , tek shtëpia madhështore edhe ka arritur çdo gjë me lulëzuar plotësisht dhe kam takuar shumë fise që emërtoheshin nga shtëpia madhështore që iu kishte hije plotësisht edhe pse mjaft i kam dobësuar duke iu kërkuar ndihmë nga tjetër kush me rrotulla dyanësore por prapë do t’iu shpalli luftë që t’i zvogëloj akoma nga shumë anë e t’ua lëshoj edhe orjentimin e shenjtë edhe pse ata nuk do ta rrezatojnë plotësisht pasi nuk kanë lindur por ia me luftë edhe do t’ua mbjelli orjentimin me kryq . Mirëpo , edhe pse do të shkoj ndaj atyre ashtu siç projektova por nuk do të bëhem gjysem gënjeshtar me shtëpinë madhështore dhe nuk bën gjersa më sheh kryqi e edhe nuk kam lindur gjysem gënjeshtar si dhe mjaft që kam për t’i ngrënë nga shumë anë që ngrënie të kam për shumë kohë .

Shtëpia madhështore : Eu , lëre që ma mbjelli gati plotësisht Kryqin me të madhe në fillim pasi tani edhe shumë anëtarë edhe ma rrezatojnë siç duhet si ta kishin lindje dhe disa prapë për fat i kam në rrezatim ndaj tij sa për sy e faqe e ma me fat që disa të pakët i kam që vetëm e lexojnë sa për të ditur rrethë tij se aspak rrezatim ndaj tij nuk kanë por edhe shumë anë tjera m’i ka ngrënë që prapë edhe nuk duhet të dorëzohem aspak edhe pse m’i ka rënë çatia shtëpisë madhështore si dhe kështu siç jam edhe do të luftoj të ngritem edhe ashtu siç kam qenë !

Mirëpo , ma keq që kam dëgjuar që gjysma e gënjeshtarit edhe kishte me ardhur për të më ngulfatur ma shumë me shami e çarçafë dhe prapë më duhet ta rrezatoj si dhe ta rrëzoj aq sa mundem por mjaft shkallë kam pasi edhe ka çoroditur disa nga anëtarët që këta kur ta largoj plotësisht atë shami me çarçafë edhe i rregulloj siç duhet edhe pse kam për të pasur mjaft rrugë në përmirësim siç duhet .

Gjysem gënjeshtari : Mos të quhemi , aq sa jemi që edhe ne nuk arrijmë tek shtëpia madhështore me ngrënë edhe ma shumë sesa gjysma e gjysmës me rrethë pasi edhe ne kemi rrethë por edhe e kemi ma leht gjersa shtëpisë madhështore edhe iu ka larguar çatia madhe me dobësim nga shumë anë dhe t’ia mbjellim shaminë me çarçafë të shenjtë siç i kemi edhe pse na duhet me prerë e vrarë se aty kemi edhe që nuk pranojnë aspak rrezatimin e tokës sime pasi ata i drejtohen Zotit pa asnjë formë por me zemër të hapur në çdo moment që kjo edhe i shpëton shumë . Mirëpo , edhe pse do t’i mbajmë shumë në kontrollë të plotë edhe prapë nuk mund të bëhemi si gënjeshtari madh pasi nuk kemi lindur por edhe e turpërojmë shumë shaminë me çarçafë që ajo zemra madhe tek shtëpia madhështore edhe ka me bërë nga Zoti që edhe ne si gjysma e gjysmës edhe një ditë për t’ua kthyer çdo gjë se ndryshe edhe brezat tek ne do të vuajnë shumë nga Zoti se iu kemi mbjellur shumë egjër edhe pse një kohë e kanë jetën në qeshje të madhe . Madje , qeshja tyre edhe nuk ka për të zgjatur shumë pasi i kemi ushqyer me egjër por një ditë edhe ne i ndihmojmë shtëpisë madhështore pasi ua kemi borxh dhe kështu edhe ndoshta nuk ka për t’u ndaluar plotësisht qeshja tek fëmijët tonë që kemi për të pirë shumë gjak për t’i ushqyer e prapë e përsëriti që kjo mënyrë edhe do t’na kushtoj shumë se ajo zemra madhe tek shtëpia madhështore edhe është ma e fuqishme sesa tek ne edhe pse ne anën e jashtme e kemi ma të fortë tani .

Shtëpia madhështore : Lartmadhëri , më shpëtoni se tani më është bërë edhe një anëtar me kryq pasi është dobësuar pak dhe njëri me shami e me çarçafë që edhe këtu kam disa që nuk i rrezatojnë plotësisht por edhe disa me rrezatime të ndryshme ndaj tyre si dhe prapë falë Juve edhe nuk dorëzohem plotësisht edhe pse pesë kat m’i kanë ngrënë me lloj-lloj forma !

Mirëpo , ma keq që edhe tek anëtari edhe më ka shkaktuar shumë zbehje dhe ma keq që kam dëgjuar se një i lindur për të pirë vetëm gjak me lloj-lloj forma edhe ma zi se gjysma e gënjeshtarit edhe kishte me ardhur tek unë edhe ashtu siç ka lindur gënjeshtari madh e këtij Lartmadhëri si t’ia sjelli fundin gjersa jam dobësuar shumë nga çdo anë nga kryqi tani shqiptoj pasi është dobësuar rrezatimi ndaj tij por edhe nga shamia me çarçafë që edhe këto duhet m’u zbehur pasi nuk kanë lindur tek unë si dhe prapë jam i sigurtë plotësisht që falë Juve edhe nuk do të dorëzohem plotësisht por ua mbushëni atë mendje që të përmirësohen plotësisht nga çdo anë tek të gjithë nga anëtari im me zbehje ndaj të lindurit madhështor !

Ndërsa , Lartmadhëri siç e dini saktësisht që mua edhe më vendosin emra disa që iu kam ndërruar por duke mos më kuptuar plotësisht edhe mendojnë ashtu se unë që nga lindja edhe vetëm tek Ju mbështetem plotësisht nga çdo anë dhe tek anëtari im që ka rrezatim të plotë ndaj të lindurit edhe kërkoj falje pasi nuk e kam kuptuar plotësisht gjersa i kam dëgjuar emërtime të ndryshme por ia zemra e tij edhe ka qenë me rrezatim të plotë ndaj të lindurit si dhe ndaj Juve por edhe ndaj Juve shumë kërkoj falje pasi bëj gabime pa dashje gjersa ndryshkun me lindje pasi e kisha pak edhe e kam larguar plotësisht gjat të rriturit që prapë plotësisht i përsosur edhe nuk jam se kam gabime pa dashje e ashtu qoftë plotësisht siç shqiptova Lartmadhëria ime !

Pastaj , Lartmadhëri edhe pse jam sakatosur shumë nga çdo anë por nuk dorëzohem plotësisht dhe edhe pse gjysma e gjysmës me gjysmën e gënjeshtarit edhe vjen dita kur pendohen plotësisht por prapë nuk iu besoj plotësisht se nuk kanë lindje si unë e prapë nëse më shikojnë si veten edhe do t’i njohë si krahu im si dhe prapë ai gënjeshtari madh edhe do t’më bie në shtëpizë pasi ecë e dije kur vjen krahu i penduar plotësisht që prapë falë Juve edhe do t’i shpëtoi sythat madhështorë në flori të lindur nga çdo anë edhe pse gënjeshtari madh edhe shumë ma zi ka për t’ma bërë gjersa paska lindje edhe për të këputur pjesë trupore për së gjalli .

Gënjeshtari madh : Shtëpia madhështore , tani nuk është siç ka qenë por ia edhe me qenë edhe kam për ta kthyer në shtëpizë apo edhe do ta mënjanoj plotësisht dhe nëse nuk m’i pranojnë gënjeshtrat madhështore që kështu edhe jam forcuar aq sa jam nga shumë e do ta largoj me pastrim të tokës në gjak si dhe kam për t’ia zhdukur trupat duke ia copëtuar shumë që copat me copëza edhe kam për t’i gropuar të shpërndara me kilometra në mes për t’i humbur plotësisht shenjat e identifikimit por edhe kam për t’i djegur duke i mbushur varrezat me kafshë të ngordhura apo edhe kam me vepruar duke ua vendosur atyre copave nga një krehër fishekësh që kur t’i zbulojnë edhe të mendojnë plotësisht se kanë qenë terroristë të mëdhenj edhe pse e kanë pasur nga një pushkë lepuri apo edhe kanë qenë vetëm me sopatë . Mirëpo , uroj shumë të mos më ndalojnë ato gjysma e gjysmës me gjysem gënjeshtarin edhe pse një ditë edhe ka për të më ndaluar ajo Lartmadhëria e shtëpisë madhështore që është e lidhur shumë me zemrën madhështore të shtëpisë madhështore por të kënaqem plotësisht në kohën që kam se edhe m’u kthyer do ta kam jetën shkurt pasi për shkurt kam lindur edhe pse bishti im do të kujtohet brez pas brezi me forma të ndryshme për të zi në madhësi .

Shtëpiza : Unë , kam qenë shtëpi madhështore por kam mbetur shtëpizë duke u puthur apo rrezatuar në ndarje me rrëzim nga gënjeshtari madh dhe nga gjysma e gjysmës e gjysma e gënjeshtarit me rrethina por kam vendosur përfundimisht që jo vetëm mos me pasur takime por as biseda në veçanti me gënjeshtarin në madhësi gjersa të m’i sjellë të gjitha pikat si të zhdukurit etj si dhe gjat kohës në sjellje të pikave edhe kam me lulëzuar shumë nga çdo anë tek anëtari që jam friguar shumë gjat luftës me gënjeshtarin e madhë që nuk do t’i kam bashkë pasi janë bërë ashtu me kështu por fatbardhësisht shumica kanë qenë një në dashuri të madhe ndaj Shtëpisë . Kështu , kam për të vendosur që mos me pasur dritë me mbjellje apo transplantim dhe as biseda transplantuese e të gjitha të keqijat edhe ma të vogëla edhe pse tani e kam shumë vështirë pasi shumica tek anëtari edhe nuk kanë respekt të plotë në mes veti por nuk do të dorëzohem . Sepse , rrënja madhe që kam edhe ka vlerë të madhe se jo mbjellja pa nevojë në të njëjtin vend apo edhe të keqijat tjera dhe kështu kam për t’u bërë shtëpi madhështore se nuk jetohet në shtëpizë në përhershmëri por jetohet gjithmonë në shtëpi madhështore siç kam lindur duke pasur edhe jetë paqësore gjithmonë jo vetëm me anëtarin por edhe me rrethë në bukë të nevojshme .

Eu , shkëlqyeshëm plotësisht që më ka ardhur në ndihmë ajo gjysma e gjysmës me gjysem gënjeshtarin se bijtë me bija edhe në luftë me gënjeshtarin në madhësi i kanë pasur krahët pak të dobët dhe e kam ditur që do të vjen dita krahut pasi Lartmadhëria ua ka sjellur delet apo ato mend të përmirësohen duke i kthyer ato borxhe që m’i kanë pasur por akoma nuk i kanë kthyer e gënjeshtari madh edhe kurrë nuk ka për të dalur nga borxhi madh që më ka bërë !

Ndërsa , gjysma e gjysmës dhe gjysem gënjeshtari edhe tani me lloj-lloj mënyra paqësore edhe më sjellë egjër që kjo edhe është duke më vrarë shumë gjersa shumë tek anëtari im edhe nuk e shohin por nuk kam sesi m’i kthyer gishtat e tyre nga thembra gjersa kam mbetur shtëpizë edhe pse kam filluar m’i marr krahët e fatbardhësisht edhe ata-o si gënjeshtari madh edhe prapë nuk janë se gënjeshtari madh edhe me ata-o edhe nuk ka për t’u ndaluar gjer vonë pasi nuk është shikuar plotësisht në pasyrë që nuk ka vend aspak tek unë gjersa nuk ka lindur këtu si dhe aq ma keq që nuk ia dijnë aspak zemrës sime në madhësi që i bëj kushte për me jetuar në paqe duke e shikuar njëri-tjetrin si delja me ujk .

Madje , nga koha që ma kanë sjellur bezin e romës edhe dita shekull por nuk duhet të dorëzohem aspak edhe pse edhe ky bezë ma vrasje se me plumb gjersa nga asnjë anë edhe nuk ka vetëm bukë të nevojshme apo të mira pa gënjeshtra në lloje të ndryshme që çdo kafshatë ma zënë fytin pasi me egjër jo vetëm për mua por edhe për brez pas brezi tek anëtari im që shumica m’i kanë marrë krahët e djallit gjersa kanë harruar fytyrën madhështore që ka pasur Shtëpia së bashku me Shkabën Dykrenore si dhe prapë nuk dorëzohem aspak pasi një ditë edhe ndoshta kthehet anëtari që kur të më kthehet anëtari edhe tjerët-at do të më vijnë sipas rendit e rregullit madhështor që kam pasur edhe pse tani perlat ia di plotësisht por zëri nuk më shkon pasi më janë thyer shumë krahët madhështor që kam pasur . Pastaj , kur shoh nga gjysma e gjysmës e gjysem gënjeshtari që mundohen të m’i mësojnë shkronjat nga fillimi gjer në fund me disa trajnime edhe më vjen për t’i pështyrë në ballë pasi shkronjat i njohë plotësisht edhe pse nuk i kam krahët madhështor dhe kur i shoh disa tek anëtari që më shkojnë me dashuri të madhe pas tyre duke hapur ndërtesa private apo transplantime për mësim si dhe për tjera anë edhe aq ma keq që i kemi me rrënjë edhe më vjen t’i bie zemrës sime madhështore por prapë ndaloj gjersa të më vjen forca ma shumë tek anëtari që tani më ka mbetur me shumë si i humburi në kopsht të vetë . Mirëpo , kënaqësi plotësisht që tek anëtari i kam edhe disa që ma shkojnë nga dashuria madhe ndaj Atdheut edhe pse shumica e tyre nuk janë në vende kyqe por ku kanë mundësi edhe kanë për të qenë si shpata me ty tehe duke rrezatuar dhe duke rrëzuar egjër e shumë çudi si kanë ardhur disa pëllumba me egjër gjersa as pendimi vogël nuk duhet me pasur egjër fare se madje pendimi madh assesi si dhe ma çudi që tek anëtari edhe disa i bashkohen plotësisht këtyre pëllumbave duke mbjellë egjër e prapë më bëhen misir jashtë por prapë nuk iu dorëzohem aspak gjersa nuk e kemi kot aspak që “Mos lejoni të keqen t’ua mund të mirën “ që kështu edhe kam për t’i publikuar me forma të ndryshme e do të shkoj me forma të ndryshme edhe pse këto publikime të burracakërisë në lloje të ndryshme edhe janë jo vetëm nga bota jashtme që kanë ardhur me egjër të ndryshme por janë edhe nga anëtari se çfarëdo lloj burracakërie nuk duhet me ecur para ndërgjegjshmërisë së madhe . Sepse , duhet të vijnë nga ndërgjegjshmëria madhe apo le të vdesin gjersa kanë lindur të vdekur pasi hyjnë në burracakëri dhe njeriu edhe nuk vdesë kurrë e do të lulëzoi shumë në brez pas brezi edhe ashtu siç kam lindur .

Ndërsa , kur i shoh të burracakërisë duke u hudhur me çokolata si me top dhe shumë nga ndërgjegjshmëria madhe në rrugë duke u ushqyer me ufulla si me bukë edhe më vjen për t’i publikuar ma shpejt burracakërinë e ndërgjegjshmërisë edhe m’iu gjetur ndonjë mënyrë për t’ua hapur atë gojë gjersa burracakëria nuk ka as një të tretën e fytyrës që ta kuptoi plotësisht se nga heshtja edhe fitojnë të ndërgjegjshmërisë së madhe pasi burracakëria të kishte pasur ma shumë fytyrë edhe nuk ua kishte zënë vendin e punës me pa meritë as të vogël që prapë shkurt e kanë gjersa nuk e kemi aspak kot që “I uluri në qiell pa meritë të madhe edhe pse ka për të qeshur në lloje të ndryshme por ia ka për të qajtur shumë se Lartmadhëria i urren shumë” si dhe aspak qetësi nuk ka për t’i lënë ndërgjegjshmëria madhe edhe pse shumica janë jashtë vendit kyq pasi burracakëria edhe nuk ka dëshirë që asnjë m’i dalur para me njohuri pasi nga kjo madhështi bie burracakëria që i kërkon kokat për t’i ngrënë duke i nënçmuar apo duke ua bërë gropat në lloje të ndryshme por edhe quhet “diktatur demokratike “. Kështu , edhe pse burracakëria si korbi madh në çizme të zeza në madhësi por prapë nuk duhet të dorëzohem aspak dhe kështu edhe kam për të arritur me bindur ndërgjegjshmërinë që duhet me ngritur shumë zërin ndaj burracakërisë edhe atë në mënyrë të drejtë e nëse nuk përmirësohet plotësisht edhe duhet me gjetur forma të tjera për ta mposhtur burracakërinë në çfarëdo lloj se Atdheu është i Shqiponjës që ka rrënjë në flori të paparë edhe pse burracakëria sot në rritje të madhe si dhe edhe pse ndërgjegjshmëria madhe edhe ka me pasur shumë mundim që prapëseprapë me heshtur edhe aspak nuk bën se tregohet bashkpunimi me kriminelin-ën si duke i ndihmuar për ta mbaruar ndonjë krim .

Besa , prapë më duhet të shqiptoj që si jam kujtuar edhe mirë jam martuar me gjysmën e gjysmës e gjysem gënjeshtarin . Sepse , shumë kam menduar që vetëm kanë me thyer gënjeshtarin e madh dhe do të qëndrojnë tek unë me këmbë të ngritura duke pritur patate të fërguara apo do të kthehen shpejt pas rrëzimit dhe duhet m’iu dhënë treshin apo mirën gjersa edhe kanë rrezatuar shkel e shko nga shumë anë por pesën edhe nuk mundem as t’ua mendoj se jo madje t’ua dhuroj gjersa kanë ndihmuar shkel e shko apo fajtor unë pasi nuk kam qenë zot shtëpie siç duhet e kanë shkuar në shkel e shko pasi nuk ma kanë njohur plotësisht shtëpinë madhështore që e kam pasur se brezat që më kanë njohur edhe nuk kanë dhënë dobësi tek unë si këta këtë gjysem borxh që ma kanë kthyer . Madje , disa edhe më kanë sjellur lloj-lloj egjra të llojeve të ndryshme dhe kështu ma mirë në shkretëtir sesa me lavire që martesa me këso edhe asgjë nuk të duhet gjersa jeta shkon gjykim me të mira shkel e shko që i takojnë ajrit plotësisht e prapë duhet të duroj pak pasi anëtari akoma i vogël për të fluturuar plotësisht gjersa shumica tek anëtari edhe janë ushqyer me egjër që ecin si në gjumë si dhe kështu kur zgjohet plotësisht anëtari edhe unë do të bëhem shtëpi madhështore siç kam lindur duke u rritur por ma ndaluan rriten shumë mbretëresha të detit që duhet t’i rrëzoj një nga një duke ua vendosur kushtet për të qëndruar sipas parimeve tek shtëpia madhështore pasi janë musafirë . Mirëpo , gozhda në zemër më rritët gjersa tek anëtari edhe shoh keq e ma keq që aq ma keq edhe ua zgjatin kontratat edhe atyre me egjër për të qëndruar tek shtëpiza ime tani dhe kjo më vretë ma shumë pasi nga i imi më vjen gozhda madhe si dhe ma keq që sa ua zgjasin kontratat edhe duhet m’iu vendosur kushte për t’i kthyer të gjitha borxhet edhe pse me rrëzimin e gënjeshtarit tëmadh edhe kanë filluar m’i kthyer ato borxhe por asgjë nuk bëhet shkel e shko e kështu edhe borxhin iu duhet të ma kthejnë plotësisht pa egjër që prapë nuk e besoj që gjysma e gjysmës me gjysem gënjeshtarin së bashku me gënjeshtarin e madh edhe që nuk ma kthejnë plotësisht borxhin por janë akoma në luhatje pasi nuk i lejon xhelozia që tjerrin shumë për ta pasur bukurinë madhështore që kam se prapë edhe ma tjerrje do t’ua bëj pasi ndryshe edhe nuk quhem që kam lindje mbretërore të madhësisë hyjnore .

Ndërsa , disa tek anëtari që m’u kanë çoroditur në lloje të ndryshme edhe do t’i rregulloj se kanë dëgjuar zemër duke lënë mendje por ia do t’i bëj ma shumë me dëgjuar mendje sesa zemër dhe kur dëgjojnë mendje edhe do t’i kapin të gjitha pikat për secilin-ën e kështu edhe nuk kanë jetë në shtëpizë me gjykim por në shtëpi madhështore vetëm me engjëj në madhësi .

Pastaj , sa ia kam marr inati vetës gjersa ia kam dorëzuar çdo gjë anëtarit pa u pjekur plotësisht edhe pse disa tek anëtari edhe kanë pjekuri të plotë por shumica edhe nuk kanë pjekuri se të kishin edhe ma ndryshe kishin me ecur edhe në hapa të vegjël me analizë të plotë dhe aq ma keq që jo vetëm që njërit-tjetrit ia kthejnë fjalën pa bazë as të vogël por edhe mua shumë herë e aq ma keq njëherë edhe nuk mund t’ua marr atë të drejtë që ua kam dhënë si dhe prapë ma mirë t’i duroj disa tek anëtari pasi tek anëtari i kam disa që nga shtatë apo edhe tre i mbajnë në shok duke mos pasur lodhje aspak edhe pse i kanë shumë mbretëresha të detit para që këta –o tek anëtari edhe më rritin duke më dhënë ndalim për të mos bërë hapin në ndalim tek anëtari edhe pse ka sot ma shumë se kurrë të keqinj në lloje të ndryshme duke mbrojtur aq ma keq degë para rrënjës madhështore .

Anëtari : Kryefamiljari im , të shoh që vetëm bluheni nga disa tek unë por edhe këta disa edhe do t’i bëj si veten me dashuri të plotë ndaj shtëpisë madhështore edhe pse tani kemi mbetur shtëpizë dhe së pari së bashku me juve e me disa të huaj në ndërgjegjshmëri të plotë edhe do të bashkohemi duke e afruar plotësisht dhomën madhështore me Shqiponjë si dhe dhomat tjera që kur të ndërtohen dhomat në shtëpi madhështore edhe ma shpejt do t’i rregullojmë siç duhet pasi jemi ma shumë në ndërgjegjshmëri të madhe . Andaj , eja ecim krah për krah së bashku dhe pastaj tek shtëpia madhështore edhe mund të udhëqeni ju siç keni edhe emërtimin .

Kryefamiljari : Dituria , nuk shikohet sipas moshës edhe pse jam ma i vjetër por udhëheqja do të bëhet nga ju anëtari im se pa ju edhe unë nuk kisha për të pasur emërtim që kohën e fundit edhe pse kisha bluarje mbrenda por asgjë nuk kam bërë dhe madje ma keq që vet kam filluar copëtimin tek shtëpia madhështore e prapë nuk duhet të dorëzohemi si dhe me njoftim edhe më keni rritur edhe pse nuk kam për të qenë në udhëheqje por ka për t’u zgjedhur një nga anëtari për ta drejtuar shtëpinë madhështore në lulëzim të plotë edhe ashtu siç kemi lindur .

Gjysma e gjysmës : Kënaqem , që iu dëgjoj kështu dhe unë pa vendimin e juaj edhe nuk mund t’iu ndihmoj plotësisht edhe pse e di nuk më besoni plotësisht por nga vendimi juaj edhe krahu im nuk ka për t’iu munguar siç më orjentoni e edhe mua m’u duhet t’i rregulloj apo edhe t’i kthej disa tek unë se nuk kanë ndërgjegjshmëri tëplotë në dyanësi apo besën arbërore në madhësi siç keni shumë këtu tek vendi i shqiponjave madhështore .

Gjysem gënjeshtari : Unë , edhe pse jam ma i keq se gjysma e gjysmës por ia do t’iu dhuroj krahun plotësisht edhe pse e kam ma vështirë t’i përmirësoj plotësisht disa tek unë apo edhe t’i kthej nga kanë ardhur pasi vendimi i shqiponjave madhështore edhe duhet m’u zbatuar plotësisht gjersa unë kam borxh ma shumë sesa gjysma e gjysmës tek shtëpia madhështore që të gjithë së bashku edhe do ta ndriçojmë edhe ma shumë që ka qenë edhe pse kemi rrugë të gjatë pasi shqiponjat madhështore kanë mbetur në shtëpizë ma shumë nga gënjeshtari madh .

Gënjeshtari madh : Eu , çfarë kam dëgjuar nga të gjithë edhe më duhet të kthehem nga kam ardhur pasi mund të mbesë edhe pa atë se edhe atë e kam me gllabërim gjersa nuk kam lindur në tre gishtat apo më duhet me lëpirë pështymën time duke e pranuar timonin tek këto shqiponja të djallëzuara se madhështore nuk mund të shqiptoj gjersa kështu kam lindur dhe aq ma keq më duhet t’ua kthejë borxhin që edhe në tre gishta nuk kam për qenë i qetë plotësisht pasi edhe tek unë shumë ma kanë kthyer kurrizin duke e mbrojtur shtëpinë madhështore e edhe ma keq që kur t’ua kthejë borxhin nga çdo anë edhe nuk di si me ndaluar veten gjersa kam lindur për të gllabëruar nga çdo anë me lloj-lloj mënyra edhe gllabërimin sa ma shumë se me pak nuk kënaqem që si kam mbetur edhe nuk qenka aspak kot siç shqiptojnë tek shqiponja djallëzore “Ç’mbjellët edhe ka për t’u korrë “ !

Madje , prapë shkëlqyeshëm më shohin gjersa unë iu kam varrosur shumë njerëz të gjallë dhe prapë më kanë afruar mundësi me jetuar së bashku pasi ua kam kthyer gjithë borxhin e të kisha qenë unë në vend të tyre edhe botën më më sjellur pas gjithë atyre masakrave por prapë as me sy nuk i kisha shikuar edhe pse ua kisha marr botën si këta që duhet të marrin borxhin plotësisht nga unë si dhe prapë më shohin pa grusht në hund apo vrasje .

Mirëpo , shkurt t’ua kthejë të gjitha që ua kam gllabëruar dhe me butësinë e tyre edhe një ditë do të fitoj gjithë tokën e tyre si dhe pastaj unë kam për të udhëhequr edhe pse nuk kam lindur tek toka madhështore në shqiponjat djallëzore se ma të zgjuar edhe nuk ka .

Anëtari : Kryefamiljar , kur t’i ndërtojmë plotësisht të gjitha dhomat tek shtëpia madhështore edhe do të largojmë shami me kryq që të quhemi plotësisht shqiptarë të pastër apo të vërtetë . Sepse , të parët tonë siç e dini i kanë pranuar me imponim dhe madje edhe janë dhunuar shumë gra në sy të burrave që të pranohet kisha me xhami e ma keq pas dhunimit edhe i kanë masakruar apo i kanë varrosur të gjalla e madje nga eci shumë herë më shqiptohet nga toka madhështore që qenkam shqiptaro-turko-arab apo edhe shqiptaro-romak që kështu të mos kemi edhe këtë mundim edhe duhet m’i larguar plotësisht xhami me kishë edhe pse duhet t’ua marrim disa shkrime cilësore se të dyjat edhe kanë shkrime të keqija si dhe kështu edhe nuk mund të quhen të shenjta plotësisht . Pastaj, jo vetëm që më shqipton toka ime ashtu por edhe fyerje shkaku i kishës apo edhe xhamisë me festuar apo edhe uruar apo edhe falënderuar pasi ashtu i kemi ne me dhunime në lloj-lloj mënyra e disa sot nga paqësorët që mundohen me butësi si dhe me të mira me mbjellur egjër tek toka ime edhe ma vrasje i bie gjersa ngjason si thënia madhështore “Vdekje dalëngadalë që i bie gjallë e për gazep “. Madje , kryefamiljar edhe m’i parë disa të kuranit duke shitur libra që të vjen me vjellur gjersa libri i shenjtë nuk shitët por duke e ditur ç’kanë ato libra edhe le t’i shesin se nuk quhen të shenjta dhe m’i parë disa të biblës që kanë dashuri të plotë në mes veti por ia edhe shqiptojnë se ne shkojmë sipas shkrimeve biblike që dëshmia e tyre i bie trillim gjersa tek zanafilla 2: 4 edhe kemi që kuptohet dashuri e plotë gjersa shkaku i martesës edhe duhet m’i lënë prindërit që i bie plotësisht mosndërgjegjshmëri dyanësore si dhe prapë shkaku i disa shkrimeve të dyjat edhe duhet m’i lexuar se ma shumë jo pasi nuk e kemi aspak kot “Edhe nga armiku me kapur vetëm të mirën “ gjersa nuk kemi lindur me ato .

Kryefamiljari : Anëtari im , edhe mos me qenë unë por jam i kënaqur plotësisht që keni filluar edhe shumë si ju të bëheni dhe madje edhe kudo që jam edhe kam për të qenë i qetë plotësisht kur praktikoni të gjitha këto madhështi që m’i shqiptuat pasi praktikoni madhështinë “Shqiptari vërtet me aspak turp nuk vdesë “e kështu me bukuri të shenjta edhe m’i keni haur sytë si dhe eja tani të përqafoj shumë se kështu tregoni që jeni besimtar plotësisht duke i plotësuar të gjitha nevojat për Atdhe apo duke treguar dashuri të plotë në ndërgjegjshmëri të plotë të dyanësisë ndaj Atdheut !

Gjysma e gjysmës : Sa i lumtur jam , dhe të gjithë tek unë edhe i shoh si unë e ku të mos ndjehem kështu pasi kam arritur së bashku me Kryefamiljarin si dhe me Anëtarin tek shqiponja madhështore me lulëzuar siç duhet nga çdo anë por unë edhe pse kam për të ardhur nganjëherë musafir edhe jam mjaft i kënaqur se si me ardhur në shtëpinë time që shtëpia ime kurrë nuk ka bukurinë natyrore si tek shtëpia madhështore në shqiponjën madhështore . Madje , nuk di si kanë pasur fytyrë disa tek unë ma herët me keqpërdor mirësinë e tyre pasi këta edhe nga arsimimi shumica na shkojnë se kanë lindje ma cilësore dhe paramendo t’i kishin ma herët kushtet si ne edhe kishin arritur në hënë pasi ma cilësore pika e përgjithshme me lindje e shumë herë kur i shikoj edhe pse jam penduar me dhjetëra të mira ndaj tyre por më vjen turp t’i shikoj drejt në sy pasi ma herët gjakun ua kemi pirë .

Gjysem gënjeshtari : -Eu , sa leht ka pranuar gjysma e gjysmës me qenë vetëm musafire tek shqiponja madhështore si me pasur besim të plotë që nuk ka më nevojë me ngrënë në rrotulla dhe mua lëre dita që nuk më shkon por as gjumin nuk mund ta bëj edhe pse disa tek unë nga fillimi që janë penduar plotësisht edhe kanë shkuar pa interesim gllabërimi tek shqiponja madhështore si dhe prapë edhe unë me disa i ka hije që të pranojmë pendimin e plotë si gjysma e gjysmës !

Po-po , duhet të pranojmë plotësisht dhe mjaft kemi bërë rritje edhe ne edhe pse kemi pasur mundim për ta larguar njëherë gënjeshtarin e madh e pastaj sa rindërtimet nga çdo anë por prapë i kemi borxh shqiponjës madhështore se ne kemi bërë ma zi sesa gjysma e gjysmës e sa gënjeshtari madh jo pasi gjithmonë na ka munduar çështja si t’ua fillojmë kthimin e borxhit si dhe prapë edhe ne duhet me qenë të kënaqur plotësisht që kur të vijmë si musafirë edhe të ndihemi si në shtëpinë tonë se shtëpia madhështore tek shqiponja madhështore e ka besimin e plotë në pikën e përgjithshme se jo si tek ne që në pikën e përgjithshme nuk ka besim plotësisht me qëndruar në shtëpi të tyre .

Andaj , ne duhet me pranuar si musafirë dhe m’i ndihmuar nga çdo anë sa herë vijmë se ndryshe nuk quhemi me ndërgjegjshmëri të plotë në dyanësi si shqiponja madhështore në pikën e përgjithshme edhe pse ne nuk mund të krahasohemi plotësisht me shqiponjë madhështore . Sepse , shqiponja madhe i ka me lindje që së pari keq asnjërit-ës mos m’i bërë por normal edhe nuk toleron e ne së pari kemi bërë keq edhe pse jemi penduar që shumë herë edhe nga kjo gjumi nuk më zënë pasi nuk është dashur aspak me lënduar shqiponjën madhështore se brez pas brezi tek ne ka vuajtje nga Lartmadhëria por ma pak pasi jemi penduar plotësisht . Kështu , nuk qenka aspak kot “Mbështetuni plotësisht tek Zoti se tjerat iu vijnë “ dhe shqiponja madhështore edhe pse ka pasur vuajtje në lloj-lloj mënyra por ka pasur mbështetje të plotë tek Zoti që këtu hynë edhe mbështetja madhe tek njohuria madhe në ndërgjegjshmëri të madhe në dyanësi e kështu iu ka ardhur dita me mbajtur kokën lart se jo si ne kokën ulur si dhe pse ua kemi mbajtur ato trajnime pasi secili-a në ndërgjegjshmëri të plotë të dyanësisë edhe nuk ka pasur aspak nevojë edhe nëse i ka pasur notat në letër të ulëta pasi njohuria tek këta –o ma cilësore se tek ne edhe pse ua kemi mohuar nga shkaku që të fitojmë të holla ma shumë por ato trajnime është dashur m’i mbajtur vetëm tek ndërgjegjshmëria njëanësore apo tek njohuria gjysmuar por lëre kemi shkuar pa kokë që edhe këtë akt duhet një ditë t’iu tregojmë nëse dëshirojmë me qenë musafirë të mirë se ardhur plotësisht se shqiponja madhështore pasi ka mendjeprehtësi në veçanti edhe pse na bën ftesë por nuk i harron aspak këto malltretime që kështu si gjysma e gjysmës edhe ne të gjitha anët duhet m’i rregulluar siç duhet për të qenë musafirë të mirë se ardhur plotësisht tek shtëpia madhështore në shqiponjë madhështore .

Gënjeshtari madh : Eu , kam bërë tjerrje apo rrugë kot plotësisht pasi kam lindur pëllumb me krahë të thyer në kaqika të vegjël dhe aq ma keq edhe nuk kam lindur tek shqiponja madhështore që pa u analizuar plotësisht në pasqyrë edhe kam kërkuar shqiponjë madhështore e aq ma keq që tani edhe me kokë ma të ulur plotësisht më duhet me kthyer borxhin në madhësi jo vetëm tek shqiponja madhe por edhe gjysma e gjysmës me gjysem gënjeshtari që prapë jam duke i lëpirë buzët si dhelpra ndaj rrushit për Tokën që ka shqiponja madhështore !

Madje , edhe ma keq që edhe kur t’ua kthejë borxhin plotësisht por nuk quhem musafirë si gjysma e gjysmës dhe gjysem gënjeshtari . Sepse , ata e kanë anëtarin në pikën e përgjithshme me pa gënjeshtra të mëdha e unë kam anëtarin në pikën e përgjithshme në gënjeshtra të mëdha që kështu edhe pse shqiponja madhështore më bën ftesë por ia pika e përgjithshme tek shqiponja madhështore edhe nuk më besojnë fare si dhe nga kjo edhe ma mirë m’i kthyer gishtat nga kam ardhur se nuk shkon korbi madh me engjëll madhështor edhe pse më duhet me kthyer borxhin plotësisht nga çdo anë si gjysma e gjysmës me gjysem gënjeshtarin që të kisha qenë si ata edhe nuk kisha fjetur nga gëzimi madh fare pasi kisha pasur fytyrë të plotë edhe pse as ata nuk krahasohen me engjëj madhështorë tek shqiponja madhështore . Mirëpo , çudi si bisedonin me mua edhe pse nuk ua kisha kthyer borxhin aspak por edhe atëherë disa tek shqiponja madhështore i kam shkelur shumë që më kanë ardhur në bisedë por sa i dobët jam pasi dashurinë madhështore nuk kam pasur mundësi kurrë me shkelur aspak dhe kështu nuk qenka aspak kot “Ligj mbi ligje edhe është ndërgjegjshmëria madhe “ e ato bisedime kot plotësisht se gjersa m’i kanë tërhequr veshët të gjithë që quhen njeri edhe borxhin madhështor nuk ua kam kthyer . Kështu , shkëlqyeshëm atëherë që kam luajtur si maca me minj por tani si do të jetoj në vend tim dhe aq ma keq kur vjen shqiponja madhështore edhe do ta mbajë kokën ulur se edhe me dashur me ngritur kokën e prapë Zoti ka për t’ma ulur plotësisht pasi kam masakruar shumë nga çdo anë që kështu nuk e paskemi aspak kot “I uluri pa meritë në qiell edhe pse ka për të qeshur por ia ka për të qajtur shumë pasi Zoti e urren shumë “ si madhështia tjetër nga Ismail Qemaili që turp për mua m’ia shqiptuar emrin madhështor “Ndërtesa e ballkanit me tri këmbë ka për t’u rrëzuar por ka për të fituar këmba katër natyrale Shqipëria “ si dhe prapë ma keq që nuk kam si t’i dalë anëtarit para gjersa i kam ushqyer me gënjeshtra të mëdha që luftë në mes veti pasi edhe kam gënjeshtra të mëdha por edhe anëtari ka gënjeshtra të mëdha . Andaj , luftë e shkuar luftës në mes veti dhe prapë kështu kemi mbjellur dhe me egjër edhe ngulfatemi ne e prapë duhet të pajtohemi me jetuar me egjër pasi kështu kemi lindur edhe pse jemi pajtuar plotësisht me shqiponjën madhështore e ndoshta ndonjë herë e vizitoj se tani edhe pse ua kam kthyer borxhin nga çdo anë e nuk e paskemi aspak kot “Çfarë i bën njeriu vetit edhe asnjë jo “ si dhe nuk kuptoj pse të quhem njeri gjersa përveç që kam masakruar shumë nga çdo anë tek shqiponja madhështore por edhe e kam ushqyer anëtarin tim me egjër në gënjeshtra të mëdha që nuk di çfarë t’iu shqiptoj edhe pse ndoshta në ndonjë ditë kur të përmirësohem plotësisht edhe anëtari im ma falë gabimin me turp në faqe të zezë se nuk e kemi aspak kot “Kur shtohet pabesia edhe populli ka vuajtje të mëdha “ si anëtari im nga gënjeshtrat e mija që i kam shqyptuar se shqiponja madhështore i takon shtëpisë sime!

Ua , ia është duke ardhur një nga anëtari im por po bie në gjumë dhe ai të bie në gjumë e kështu ma qetë pasi nuk kemi pse të jetojmë dhe vendi ynë i shkretëtuar ndaj shqiponjës madhështore e ta presë anëtarin apo ndonjë tjetër edhe nuk kam çfarë t’i shqiptoj edhe pse më është dashur të gjithë borxhin me kthyer !

Kreu i shtëpisë madhështore : Eu , dritë të madhe tek shqiponja madhështore nga çdo anë se më jo që ndihmoj plotësisht asnjë përveç anëtarit tim pasi me ndihma të mëdha edhe kam humbur që ma kanë kthyer me të keqija por shkëlqyeshëm gjer diku që u penduan plotësisht si ajo gjysma e gjysmës me gjysem gënjeshtarin por edhe gënjeshtari madh !

Anëtari : Babai dhe nëna ime , në madhësi të ndërgjegjshmërisë së plotë në dyanësi edhe fjalët madhështore nga ju të mëdhenj i kam pasur gjithmonë në mendje pasurim madhështor por edhe zbukurim madhështor për qafë edhe pse ndoshta më keni parë ndryshe por rrethanat edhe nuk ma kanë lejuar shumë të ndriçoj plotësisht me ndriçimin madhështor që kam lindur dhe kam punuar si dhe disa tek unë edhe më ka shkuar kohë për t’i rregulluar siç duhet se nuk e kemi aspak kot “Më i vjetëri nga më i riu apo edhe e keqja vogël të shkëlqehet plotësisht“ e tek disa tek unë edhe ka qenë “Më i riu nga më i vjetëri apo shkëlqesia madhe të kthehet nga keqbërësia madhe “ që kështu asgjë nuk shoh tek i huaji në krahasim me të gjakut por ua fali nëse përmirësohen plotësisht . Madje , kishin me shkuar si me sy të mbyllur duke u bashkuar me persona pa të gjitha pikat që i bie “Lejoni të keqen t’ua mund të mirën madhështore “ dhe aq ma keq edhe nuk dëshironin disa tek unë me ditur se duhet “Mos lejoni të keqen t’ua mund të mirën madhështore “ por pasi e kanë larguar gishtin nga hunda duke e vendosur tek sytë për t’i pastruar siç duhet edhe më duhet m’i falur gjer diku që nuk kam pritur nga ata-o kështu me pasur mjegull si nga i huaji si dhe prapë pasi janë rregulluar plotësisht edhe janë të falur gjer diku por nuk mund t’i krahasoj me disa tek unë që nuk kanë pasur kurrë shumë gabim se vetëm Perëndia është e përsosur plotësisht . Pastaj , shumë herë kam shkuar tek kryqi dhe shamia që të fitoj ma shumë njohuri për t’i mposhtur me çdo dëshmi që nuk quhen të shenjta gjersa të dyjat kanë disa të keqija por duhet m’i fituar vetëm të mirat nga ato se nuk e kemi aspak kot “Edhe nga armiku të marrim të mirën “dhe sa madhështi që të gjithë tek unë janë bindur që nuk ka shqiptar të vërtetë plotësisht me kryq e shami e disave edhe nuk ka pasur nevojë t’iu shqipoj pasi edhe pse i kanë respektuar si unë por nuk kanë pasur dashuri të plotë ndaj tyre se nuk e kemi aspak kot “Vetëm dashuria madhe ndaj Atdheut ka vlerë plotësisht “si dhe disave edhe iu kam paraqitur si feja tyre gjersa kam arritur m’i bindur plotësisht që duhen m’u kapur nga rrënja se jo nga dega tek lisi por prapë duhet t’ua fali gjer diku atë hap në pananalizë të plotë se nga gjaku madhështor që të kishin qenë nga tjetër gjak edhe vetëm njëherë ua kisha shqiptuar atë që duhet . Mirëpo , kryesore plotësisht babai im madhështor e ka ditur plotësisht si shkoj dhe për çfarë arsye pasi e ka ditur plotësisht kush jam nga rrënja gjer në rritje të madhe e nga kjo arsye madhështore edhe ka pasur besim të plotë që kurrë nuk ma ka prishur tymin e cigarës si i bie se për tjerë nëse nuk kanë qenë në ndërgjegjshmëri të plotë të dyanësisë edhe nuk jam lodhur shumë që më kanë parë keq sipas tyre se nuk e kemi aspak kot “Delë me mend dhe kthehu me mend “ . Kështu , kanë rregullim të plotë por iu duhet kohë që t’i shoh siç duhet apo krah atyre që nuk kanë pasur gabime shumë dhe gjat kësaj kohe edhe do t’iu vendosi kushte mbi kushte e në udhëheqje tek shtëpia madhështore edhe do të udhëheqim si unë por edhe babai im apo nëna ime pasi njohuria madhe nuk ka moshë por varët plotësisht sa ka lindje e sa rritje në ndërgjegjshmëri të plotë në dyanësi si dhe kështu pa dallim edhe ka për t’u mbajtur gjithmonë lulëzimi madh në shtëpinë madhështore tek shqiponja madhështore .

Ndërsa , shkëlqyeshëm plotësisht që mishi vetëm i takon gjithë trojeve shqiptare madhështore dhe fëmijët dita-ditës edhe ma të zgjuar siç i ka hije shqiponjës madhështore e nga kjo madhështi edhe nuk duhet të ndalojmë kurrë në punë madhështore se mjaft na ka shkuar kohë duke u bërë mish i vetëm sa për sy e faqe në shumë raste pasi nuk kemi qenë në troje të bashkuar plotësisht si dhe nga kjo edhe ma pak ka pasur në ndërgjegjshmëri të plotë në dyanësi që tani e kemi leht për të rrëzuar burracakëri pasi kemi numër ma shumë në ndërgjegjshmëri të plotë në dyanësi si dhe shkëlqyeshëm plotësisht që të gjithë shqiptojnë por edhe shkruajnë vetëm njësimin madhështor të gjuhës madhështore shqipe se jo si ma parë që disa tregonin lloj-lloj cungime si nga shkurtesa pavend me dialekte edhe pse këto të fundit duhet t’i çmojmë shumë duke i ruajtur vetëm në arhivë .

Shtëpia madhe : Gjithmonë , kam menduar që do të vjen dita të bashkohet plotësisht edhe ndërgjegjshmëria madhe në dyanësi dhe bashkimi madhështor leht ka thyer plotësisht çfarëdo lloj burracakërie që ka pasur iriqa me hardhuca që lindin si në fshatë e poashtu edhe tek qyteti e ashtu kam menduar pasi kam pasur mbështetje të plotë tek njohuria madhe si dhe tek fytyra madhe se nuk e kemi aspak kot “Mbështetuni plotësisht tek Zoti se të gjitha nevojat iu plotësohen “ si mua që të gjitha dhomat më janë ndërtuar siç duhet por edhe mbahen siç duhet edhe pse kanë pasur shumë rrëzime nga çizme të ndryshme . Mirëpo , mbështetja ime plotësisht ku duhet edhe ka mbushur mendje tek keqbërësit-ët të pendohen plotësisht edhe pse kam pasur shumë mundim nga ulja e tyre në qiell pa meritë aspak dhe prapëseprapë iu ka ardhur vajtimi dyanësor pasi kanë bërë tjerrje të madhe ndaj Diellit pa pasur aspak dëshmi pasi nuk kanë lindur si unë shqiponjë madhështore por kanë lindur pëllumba me krahë të thyer në kaqika të vegjël që disa edhe qyqe të mëdha duke mos e shikuar veten në pasyrë për kënd janë . Kështu , ashtu siç kam lindur me pasurim madhështor në kokë dhe zbukurim madhështor në qafë edhe më ka ardhur dita t’i shoh të gjitha dhomat në lulëzim të plotë duke u mbajtur në të njëjtën begati madhështore e kështu mbështetja ime madhështore tek Zoti edhe paska shumë vlerë pasi ka krah shpirtbardhësia madhe se nuk e kemi aspak kot “Dorën e ka akoma të shtrirë “ si dhe prapë më duhet gjithmonë m’i pasur sytë e hapur plotësisht nga çdo anë se edhe pse janë penduar plotësisht keqbërësit-ët por nuk iu besohet plotësisht pasi nuk krahasohen me mosgabuesin-ën . Andaj , dhomat e mia edhe nuk kanë pse me kërkuar leje nga keqbërësi-ja se gjaku dhe djersa nuk është derdhur me ecur burracakëria para ndërgjegjshmërisë së plotë në dyanësi por duhet t’i respektojnë kur meritojnë plotësisht dhe kështu i bie që të mos i urrejnë plotësisht por edhe m’i dashur plotësisht jo kurrë si dhe kështu dhomat e mia duhet të jetojnë gjithmonë të bashkuar plotësisht në lulëzim të plotë duke praktikuar madhështitë “Mos lejoni të keqen t’ua mund të mirën “ e “Për çështje Atdheu edhe nuk kërkohet leje nga qeveria nëse është keqbërëse vetëm pak “ se nuk e kemi aspak kot “Mosplotësuesi i t’gjitha nevojave edhe është jobesimtar plotësisht “ . Pastaj , kur shoh tek dhomat sesi për çdo gjë edhe i shërbejnë njëra-tjetrës edhe çatia madhe tek unë i përshkon xixëllonjat madhështore dhe fëmijët tek kryefamiljari e tek anëtari nëpër dhoma edhe qeshin nga çdo anë në pikën e përgjithshme të ndërgjegjshmërisë së plotë në dyanësi që kështu edhe çatia ime madhështore shkon nga plejada qiellore si gurra madhështore e bjeshkës së madhe e prapë më duhet t’ua mbajë një shikim dhomave gjithmonë se nuk ka as çati t’vogël pa kujdesje të plotë gjithmonë nga çdo anë për të gjitha dhomat si dhe nga kjo kujdesje madhështore edhe asnjë keqbërës nuk ka çfarë të bën pasi ka dashuri të vërtetë që kjo madhështi edhe nuk është pa të gjitha pikat se nuk e kemi aspak kot që “Nuk dëgjohet zemra por mendja “ që zemra leht mashtrohet por mendja madhe kurrë nuk duhet të mashtrohet nga asnjë për hap tek shtëpia madhe në shqiponjë madhështore që ka për të fluturuar gjithmonë me krahë të hapur edhe ashtu siç ka lindur në madhësi natyrale …!

Shifra :

Vedijësimi …?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s