Intervistë e ndërsjelltë midis Shpend Sollaku Noé e Thoma Jançe, botuar ne Fenix n. 30 ( “Nuk di nëse në qeverinë që sapo filloi punë të ketë njerëz që kanë vënë në konkurim aftësitë e tyre me kandidatë të tjerë.”)

  Intervistë e ndërsjelltë midis Shpend Sollaku Noé e Thoma Jançe,  botuar ne Fenix n. 30  “Nuk di nëse në qeverinë që sapo filloi punë të ketë njerëz që kanë vënë në konkurim aftësitë e tyre me kandidatë të tjerë.” … Continue reading