Më shumë se një antologji analitike (Refleksione për librin “Portretizime eseistike” të studjuesit Arsim Halili) / Nga Fatmir Minguli

            Më shumë se një antologji analitike            (Refleksione  për librin “Portretizime eseistike” të studjuesit Arsim Halili)                                                                  Mos  i ’a  dish rrënjën qysh e ka,                                                                kqyrja gjethin   ç’farë e ka !                              Thënie … Continue reading