Publikohet në Belgjikë Numri – 97 i Revistës “Kuq e Zi” me Botues Lekë Pervizi . / Botuesi: Lekë Pervizi 

Publikohet në Belgjikë Numri – 97  i Revistës  “Kuq e Zi” me Botues Lekë Pervizi .

 

lek pervizi

Botuesi: Lekë Pervizi

                                                                                                                                                           

                                                      

R E V I S T E    K U L T U R O R E   E U R O – S H Q I P T A R E

Nr –  97

 

 

Klikoni linkun për të lexuar Revistën:

 

Revista ” Kuq e Zi” Nr – 97

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s