Poezi nga Teresinka Pereira / Poems by Teresinka Pereira

Teresinka Pereiera Presidente IWA

 

Poezi nga Teresinka Pereira

Poems by Teresinka Pereira

 

 

 

PUSHIMET

KRISHTLINDJET 2015

 

Krishtlindjet

s’kanë kurrë moshë.

Sa më shumë

ne e kemi një kujtesë,

shkojmë të mblidhemi

në njërën Krishtlindje,

pas tjetrës,

kujtime të lidhura zinxhir,

të asaj se çfarë është kaq e mirë

në jetë: familja, miqtë,

dashuria na bashkon,

dhe lumturia,

prezenca e secilit

sjell në festim,

sezonin e pushimit.

 

 

 

ERASE HATE

 

Hatred is sad and obstinate

even if there is a reason:

hate torments our soul without

bothering who provoked it.

To avoid the hate in our mind

perhaps is a good step

to forget the bad feeling

and give peace

to our tired eyes

eliminating the shadow

which is blocking the great

adventure of our life.

 

 

 

FSHIJE URREJTJEN

 

Urrejtja është e trishtuar dhe kryeneçe,

Edhe nëse ekziston një arsye:

Urrejtja torturon shpirtin tonë

pa u mërzitur, kush e shkaktoi atë.

Për të shmangur urrejtjen,

në mendjen tonë,

ndoshta është një hap i mirë,

për të harruar ndjenjën e keqe,

dhe të dhurosh paqe,

në drejtim të syve tanë të lodhur,

duke zhdukur hijen,

e cila është duke bllokuar

aventurën e madhe të jetës sonë.

 

 

 

BY WORDS

 

“I wake up by your words”

Oscar Florez Tamara

By your words, I exist

and I wake up every day

from this impossible dream

of a space love,

far way in the past, without future

with third reason

and a fainted heart…

What is good in complaining?

These words do not reach us:

too open is the sky

between the two of us…

Teresinka Pereira

 

 

 

PËRMES FJALËSH

 

” Unë zgjohem përmes fjalëve tuaja ”

Oscar Florez Tamara

Unë ekzistoj përmes fjalëve tuaja,

dhe zgjohem çdo ditë,

nga kjo ëndërr e pamundur,

e një hapësire dashuri,

rrugë e largët në të shkuarën,

pa të ardhme,

me arsyen e tretë

dhe një zemër e zalisur…

Çfarë është e mirë në të ankuarit?

Këto fjalë nuk na arrijnë:

Shumë i hapur është qielli

midis ne të dyve…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s