Stilistika e kohëve të foljeve si një fakt i kuptimit metaforik ( Struktura stilistike e kohëve të foljeve në poezinë e Muharrem Kurtit ) / Studim nga Florimont Gojani

    Stilistika e kohëve të foljeve si një fakt i kuptimit metaforik   Struktura stilistike e kohëve të foljeve në poezinë e Muharrem Kurtit     Studim nga Florimont Gojani     “Te poezitë e autorit Kurti, si tipar … Continue reading