Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “URTËSI,TRIMËRI, po dhe HUMOR e SHAKA VLONJATE” të autorit Luan Kaman Çipi.

12553105_10207021824056739_966774264642319407_n

 

Shtëpia Botuese “ADA”  publikon librin “URTËSI,TRIMËRI, po dhe HUMOR e SHAKA VLONJATE” të autorit Luan Kaman Çipi.

 

 

Titulli:URTËSI,TRIMËRI, po dhe HUMOR e SHAKA VLONJATE

Autori: Luan Kaman Çipi

 

BOTUES: Roland Lushi

REDAKTORE: Arta van der Wouden

KORREKTOR: Valter Haxhira

 

Përgatiti për botim : Roland LUSHI

Formati: 14 X 20.5

© : Autori

 

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

http://www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, Janar 2016

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

 

Çipi, Luan K.

Urtësi, trimëri, … por dhe humor dhe shaka

vlonjate / Luan Çipi K. ; red. Arta van der Wouden. –

Tiranë : Ada, 2016

156 f. ; 21 cm.

ISBN 978-9928-204-52-3

 

1.Njerëz të shquar dhe kultura 2.Shqipëri

 

929(496.5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s