Shtëpia botuese ” ADA” publikon librin “ELITË -Luftë për territore” të autores së njohur Jeta Vojkollari.

Posted on January 30, 2016

0


 

12661897_10207051843767213_6895031931856114533_n

Shtëpia botuese ” ADA” publikon librin “ELITË – Luftë për territore” të autores së njohur Jeta Vojkollari.

 

 

Titulli i librit: ELITË – Luftë për territore

 

 

jeta face #1

Autore: Jeta VOJKOLLARI

Përgatiti për botim : Roland LUSHI
Formati: 14 X 20.5

ISBN: 978-9928-204-51-6
© : Autorja

 

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
www.botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, Janar 2016

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Vojkollari, Jeta
Elitë : luftë për territore / Jeta Vojkollari. –
Tiranë : Ada, 2016
Libri 1, 64 f. ; 21 cm.
ISBN 978-9928-204-51-6

1.Letërsia shqipe 2.Proza

821.18 -3