Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik “ Me sinqeritet ” të autores Gjyste Dajani .

 

13450230_10208113472987280_5077734739352308764_n

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik  “ Me sinqeritet ” të autores Gjyste Dajani .

 

 

Autore: Gjyste Dajani

Titulli: Me sinqeritet

 

Poezi

 

Redaktor: Ilmi Dervishi

Recensente: Flora Shabi

Korrektor: Alket Dajani

Botimi i parë, 2016

ISBN: 978-9928-204-96-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 13.5x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Tirazhi 200 kopje

 

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, qershor 2016

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Dajani, Gjyste

Me sinqeritet : poezi / Gjyste Dajani ; red.

Ilmi Dervishi. – Tiranë : Ada, 2016

60 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-204-96-7

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s