KONTRIBUTI I FLORI BRUQIT NË SHKENCËN DHE LETËRSINË SHQIPTARE

 

 

KONTRIBUTI I FLORI BRUQIT NË SHKENCËN DHE LETËRSINË SHQIPTARE

 

 

flori

 

Flori Bruqi lindi më 29 qershor të vitit 1952 në Isniq të Deçanit, Kosovë.

Studimet e Defektologjisë i kreu në Universitetin e Beogradit, ndërsa ato postdiplomike (Magjistraturë) në Universitetin e Prishtinës – në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit (2004). Bashkëpunoi më shtypin e përditshëm e periodik të vendit dhe të jashtëm që nga viti 1974 e deri me tash (“Bota e re” – Prishtinë, ”Rilindja” – Prishtinë, “Danas” – Zagreb, ”Dello” – Lubjanë, ”Dnevnik” – Lubjanë, “Veqer” – Maribor, ”Le Mond”, ”Corriera della Sera” etj).

Është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës (2000).

Është menaxher i kompanisë “Flomed” nga Prishtina dhe menaxher gjeneral për Kosovë në distribucion të preparateve farmaceutike të “Schulke-Mayr-”it të Gjermanisë dhe “Borer Chemie AG“ të Zvicres.

Në vitin 2005 , Flori Bruqi, mbrojti punimin e magjistraturës më titull ”Dallimet në disa ndryshore fiziologjike ndërmjet studentëve sportistë dhe jo sportistë, para dhe pas vrapimit 400 metra “,para komisionit shkencor – të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në Prishtinë, në përbërje – Prof. Dr. sc . Hasim Rushiti, kryetar, Prof. Dr. Hysni Daka, mentor, Prof. Dr. sc. Mustafë Aliu, anëtarë.

Magjistri  i shkencës së “Fiziologjisë kineziologjike”, Flori Bruqi, thuhet në raportin e Komisionit Shkencor që:”  ka zbatuar një metodologji të avancuar shkencore gjatë këtij hulumtimi të tij në 22 parametra morfologjikë-fiziologjikë duke përdorur kriteret e avancuara të “Programit biologjikë ndërkombëtar” të Weiner-it dhe Louri-esë ; “Praktikumin e antropologjisë biologjike” të Buzin-ës më bashkëpunëtorë ; ”Parktikumin e fiziologjisë sportive”, të Heimer-it më bashkëpunëtorë ; ”Udhëzuesit Kombëtarë të Asociacionit Shëndetësor Amerikan” etj.

Punimi i magjistraturës të Flori Bruqit, është vlerësuar lartë nga komisioni shkencorë dhe i cili ka shfrytëzuar burime më të reja të literaturës (citon 49 referenca librash më të rinj nga kjo lëmi shkencore) si dhe ka përdorur 17 web-adresa portale relevante që merren më këto hulumtime të “Fiziologjisë kineziologjike” botërore”.

 

Veprat e botuara :

 

Deri më tash ka botuar këta libra :

 

 1. Zjarri i diellit, poezi, Prishtinë, 1995.
 2. Ndërgjegjja, roman, Prishtinë, 1995.
 3. Vrasësit e liridonëve, roman, Prishtinë, Tiranë, 1996.
 4. Ringjallja, roman, Tiranë, Prishtinë, 1996.

 

 

images

 

 1. Gjarpërinjtë e pallatit, roman, Tiranë, Prishtinë, 1996.
 2. Dorëzeza, roman, Tiranë, Prishtinë, 1997.

 

10502200_287891494715969_7779333802187062096_n

 

 1. Tokë e djegur, roman, Shkodër, Tiranë, Prishtinë, 1998.
 2. Burri dhe gruaja, libër shkencor, Tiranë, Prishtinë, 2000.
 3. Pallati i akereonit, roman, Tiranë, Prishtinë, New York, 2000.
 4. Vademecum DDD, libër shkencor, Prishtinë, 2002.

 

images (1)

 

 1. Struktura faktoriale e dimensioneve antropometrike dhe fiziologjike, Prishtinë, 2004.
 2. Ndikimi i sportit në personalitetin e njeriut, libër shkencor, Prishtinë,2004.
 3. Delinkuenca e të miturve dhe ushtrimet fizike, Prishtinë, 2004.

 

 

images (2)

 

 1. Vademecum për preparate higjenike të “Schulke – Mayr”– it, libër shkencor, Prishtinë, 2004.
 2. Dallimet në disa ndryshore fiziologjike ndërmjet studentëve sportistë dhe jo sportistë para dhe pas vrapimit 400 metra (Punim magjistrature, Prishtinë 2005).

 

 

images (3)      images (4)

 

 1. Antropometri-Jakov Milaj “Raca shqiptare”, recension i zgjëruar i botuar në Floart, 2005.
 2. Si ta njofim internetin, Flomed, tetor-2005.
 3. Sëmundjet infektive seksuale, Floart, tetor-2005.

 

 

10391057_1585658751681580_3470439252218071764_n

 

 1. Udhëzues i shkurtër i preparative dezinfektuese, Flomed, 2006.
 2. Merruni me sport dhe ushtrime fizike për t’u relaksuar, Floart, janar 2006.
 3. Kosova nuk është i berzë e zezë, Floart, dhjetor 2005.
 4. Fshehtësitë dhe të vërtetat për virusin avian’, Flomed, 2005.
 5. THE ECONOMIC ASPECTS OF SPORTS RECREATION AND HEALTH, Sport ritmi-zemrës, janar 2006, etj.

 

 

images (5)       images (6)

 

 1. DETERMINANTAT SOCIO-PSIKOLOGJIKE TË USHTRIMIT FIZIK (Hulumtim socio-psiko–kineziologjikë më studentët e Universitetit të Prishtinës), Flomed, 2006.
 2. Guxim shqiptar, Prishtinë, 2008.
 3. 26.Olimpi shqiptar,Rugova-Art,Prishtinë, 2009.

27.Triumfi shqiptar, Rugova-Art,Prishtinë ,2009.

28.Polemika shqip, Rugova-Art,Prishtinë 2009.

 

 

10896420_1554162461497876_1505985425540381703_o

 

29.“Antika greke”-Homeri,Eskili,Sofokliu,Aristofani dhe Aristoteli,Albemigrant,2009.

30.Nëse kam ditur të guxojë, Rugova-Art,Prishtinë ,2012

31.Delikuenca e të miturve në Kosovë në periudhën 2003-2004,Prishtinë,2012

32.Vademecum për dezinfektues të “Borer chemie AG”,Prishtinë,2013.

33.Vademecum për dezinfektues të “Schülke-Mayr”,Prishtinë 2013.

34.Diademë letrare, Rugova-Art,Prishtinë 2013.

35.Diademë letrare II,Tiranë, 2014.

36.Atdheu im s’më vret,poezi,Tiranë,2015.

37.Diademë letrare III,Tiranë,2015.

38.Vademecun për dezinfektues 1,Prishtinë,2016.

39.Vademecum për dezinfektues 2,Prishtinë,2016

40.Moderniteti në letrat shqipe,Tiranë,2016.

 

 

 

download

 

 

10391057_1585658751681580_3470439252218071764_n

 

Ka botuar 21 fejtone publicistiko-shkëncore në gazetën “Rilindja” të Prishtinës, në përiudhën 1974-1982., si dhe mija punime në shumë web faqe interneti (2003-2016).

 

 

1044033_1392720560962876_324865636_n

 The Albanian American Academy of Science and Arts

 

 

Nga viti 2005 është Editor si dhe Kryeredaktor përgjegjës i web faqës elektronike “ Agjencioni Floripress” .Është anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro-Amerikane /The Albanian American Academy of Science and Arts(Drejtor i përgjthëshëm për komunikim me medie në të gjitha trojet shqiptare).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s