Një përmbledhje rreth shënime plotësuese me përqasje, ngjashmëri, dallime e interpetime të reja për “Këngët e Millosaos” të De Radës. / Nga: Teuta Sadiku

   Një përmbledhje rreth shënime plotësuese me përqasje, ngjashmëri, dallime e interpetime  të reja për “Këngët e Millosaos”   të De Radës.     Nga: Teuta Sadiku   Mundësitë e interpretimit të gjithanshëm  të veprës artistike në ditët e sotme … Continue reading