Takohemi për një libër : Festivali Letrar për të Rinj në bashkëpunim me gjimnazin “Sami Frashëri”, Tiranë lexon në Parkun Rinia / Nga: Irena Toçi

Takohemi për një libër     Festivali Letrar për të Rinj në bashkëpunim me gjimnazin “Sami Frashëri”, Tiranë lexon në Parkun Rinia.     Instituti i Librit dhe i Promocionit & Botimet Toena ju ftojnë të bëheni pjesë e këtij … Continue reading