Takohemi për një libër : Festivali Letrar për të Rinj në bashkëpunim me gjimnazin “Sami Frashëri”, Tiranë lexon në Parkun Rinia / Nga: Irena Toçi

ftese-takohemipernjeliber-1

Takohemi për një libër

 

 

Festivali Letrar për të Rinj

në bashkëpunim me gjimnazin “Sami Frashëri”, Tiranë

lexon

në Parkun Rinia.

 

 

Instituti i Librit dhe i Promocionit & Botimet Toena

ju ftojnë të bëheni pjesë e këtij aktiviteti.

 

 

Lexo dhe përjeto magjinë

 

 

irena Toci

Irena Toçi

Drejtore ekzekutive

 

Instituti i Librit dhe i Promocionit

Rruga “M. Gjollesha”

K.P.1420

Tirane – Albania

Tel. ++355 422 40 116; 422 58 893

instituti.libri.promocioni@gmail.com

irena.toci@gmail.com

 

http://www.institutilibripromocioni.al

Facebook: Instituti i Librit dhe i Promocionit.