Tranzicioni i stërgjatur shqiptar, Balcerowicz dhe “Terapia e shock-ut” / Nga: Jona Mërkuri

Tranzicioni  i stërgjatur shqiptar, Balcerowicz dhe “Terapia e shock-ut”  Mendime gjatë leximit të librit “Liberalizmi ekonomik”   Nga: Jona Mërkuri Njohja me dokrinën e ekonomisë liberale, nëpërmjet leximit të librit “Liberalizmi ekonomik”, shndrohet në një process meditimi për idetë e … Continue reading