Poesie di Sibora Huda / Tradussero dall’originale: Prof. dr. Klara Kodra, Luljeta Dino

Poesie di Sibora Huda
 
 
Un giorno se n’è andato
 
Un giorno se n’è andato,
forse scarso di valori,
Forse era ricco,
forse particolare,
Forse era nero.
Ogni giorno succede qualcosa,
qualcosa d’inaspettato.
Forse è bello parlare di quel giorno,
Talvolta sarà triste.
Quel giorno se n’è andato.
 
 
 
Një ditë që shkoi
 
Një ditë që shkoi,
Ndoshta ishte e varfër në vlerë,
Ndoshta e pasur,
Ndoshta e shënuar,
Ndoshta e zezë.
Çdo ditë ndodh diçka,
Diçka e papritur.
Ndoshta është bukur
të flasësh për atë ditë,
Nganjëherë është një farë trishtimi,
Ajo ditë shkoi !
 
 
 
L’arcobaleno
 
I sette colori nel cielo
li guardo stupita.
Voglio volare !
L’arcobaleno tenere nelle mie mani
E portarlo
sui campi fioriti,
su ogni balcone,
In ogni vaso dai fiori appassiti,
Fra la gente.
La loro vita abbellisce.
 
 
 
Ylberi
 
Shtatë ngjyra në qiell,
Shoh e mrekulluar,
Dua të fluturoj,
Ylberin të mbajë në duar.
Ta shpërndajë mbi fusha me lule,
Mbi çdo ballkon
Në çdo vazo me lule të vyshkura,
Midis njerëzve,
Jetën t’ua zbukuroj.
 
 
 
Coraggiosa
 
Forse sono sola,
ma sono coraggiosa.
Forse in un mondo oscuro,
Ma con un’oasi nel cuore.
La paura non potrà invadermi !
Sono piena di luce !
Un bravo guardiano c’è in me:
Il Coraggio
Coraggiosa nel buio,
perché una luce mi guida,
Continuerò a seguire la mia via
alla fine.
Dimostrerò il mio Coraggio,
la mia bravura e nobiltà.
 
 
 
Sy patrembur
 
Ndonëse jam e vetme,
Por e patrembur,
Ndonëse në një botë të errët
Por në shpirt një oaz,
Frika dot s’më pushton,
Jam plot ndriçim,
E kam roje të zot,
Trimërinë,
 
Sypatrembur në errësirë
Një dritë më udhëheq,
Do vazhdoj ta ndjek
Deri në fund të udhës,
Do ti tregoj trimërinë,
Zotësinë dhe bujarinë.
 
Tradussero dall’originale:
 
Luljeta Dino
Prof. dr. Klara Kodra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s