Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik “M’ THËRRET GJENEZA” të autores  Pranvera Drita GJONI

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik “M’ THËRRET GJENEZA” të autores  Pranvera Drita GJONI

 

Titulli i librit: M’THËRRET GJENEZA

Autor: Pranvera Drita GJONI

Kopertina: Ana Gashi & Ludovic Paronetto

Redaktor & Korrektor: Pranvera Drita Gjoni

Sponsor: Ana & Ergys Gashi ( fëmijët e mi)

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Roland Lushi

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, qershor 2017

TË GJITHË LIBRAT E BOTUAR TE SHTËPIA BOTUESE “ADA” GJENDEN NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Gjoni, Pranvera
M’thërret gjeneza : poezi / Pranvera Gjoni.
– Tiranë :Ada, 2017
184 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-96-8
1. Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

LIBRI ËSHTË SHTYPUR NË SHYPSHKRONJËN E SHTËPISË BOTUESE “ADA”

 

Autorja: Pranvera Drita GJONI

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s