Poems by Lily Swarn

Poems by Lily Swarn     My Altar   You never worshipped at my altar like a thirsty pilgrim near the Sarovar (pond)You trudged into the fragmented realms of my fragile Wajood(being) Like an invader brandishing his sword Demanding ransom … Continue reading

Një poet i  lindur, fshehur  mes brazdave të vargjeve brilantë ( Shënime për krijimtarinë poetike të shkrimtarit Arif Hasko Gjongjini) / Nga SEJDO HARKA

Një poet i  lindur, fshehur  mes brazdave të vargjeve brilantë ( Shënime për krijimtarinë poetike të shkrimtarit Arif Hasko Gjongjini)   Nga SEJDO HARKA Me Arif Hasko Gjongjininkemi  vite që njihemi.Kisha dëgjuar se ishte një ushtarak i zoti dhe që … Continue reading