A Half A Heart To Find The Other Half / Poem by  Abahn Leth 

Poem by  Abahn Leth 

 

A HALF A HEART TO FIND THE OTHER HALF

I wish I could find the half of my heart
That I dropped when I tried at the start.
It has now been apart so far in distance
But existed as ever in my rememberance.

I wish time might be back right away
For me to meet your half a heart in the old days
Like your half smile at that time
It fits this half of my heart for heartwarming prime.

Autumn leaves mostly yellow fall and fly low
A half a heart I seek for and a haft a heart is best in show
This half of my heart and that half of your heart
If we join these two halves we’ll never be apart.

What a peaceful night! we’d be together the breeze would tease
As I’d be afraid of losing each other’s half at ease.
Suddenly I’m awake . . .it’s only a dream of illusion.
A half a heart to find the other half: when will it be a happy union?

 

 chuyển ngữ sang thơ tiếng Anh

Em vẫn ước tìm lại anh một nửa
Một nửa mà ta đã lỡ đánh rơi
Để bây giờ sao thật quá xa xôi
Một nửa em cứ nhớ về anh mãi.

Thời gian ơi xin hãy quay về lại
Cho tôi tìm…một nửa của ngày xưa
Một nửa của anh…một nửa nụ cười
Ta ghép lại tình xinh tươi anh nhé.

Chiều thu vàng lá thu rơi nhè nhẹ
Một nửa ta tìm…một nửa trái tim
Một nửa của anh, một nửa của em
Ta ghép lại thành tim nguyên anh nhé.

Đêm bình yên ta bên nhau…gió nhẹ
Thật khẽ khàng lại sợ mất nửa nhau
Chợt tỉnh hồn…ôi chỉ giấc chiêm bao
Một nửa cho nhau bao giờ mới gặp?

(Bá Lê Thành)

 

One thought on “A Half A Heart To Find The Other Half / Poem by  Abahn Leth 

Leave a Reply to Jyotirmaya thakur Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s