MË DUKET ( IT’LL BE ) – Duška Vrhovac / Përktheu: Tafil Duraku

Poezi nga Duška Vrhovac

 

DUKET SE

Kur sytë
takohen
dhe ndalen
atëherë më thuaj
fjalën
që në fyt të mbeti.

Duket se
sikur vdekjes i ika
sikur sërish
u njohëm.

 

IT’LL BE

When our eyes
meet and merge
then tell me the word
stuck in your throat.

It,ll be as if
I’d just missed death
as if we,d just met
and recognised each other.

Përktheu: Tafil Duraku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s