World Poetica: Fjala e parë shqipe e Iliadës / Videopoem nga Kolec Traboini

World Poetica: Fjala e parë shqipe e Iliadës

 

FJALA E PARË SHQIPE E ILIADËS – kësaj kryevepre botërore, është një fjalë shqipe, Mëni. Fjala është e vjetër, e ruajtur edhe sot në gegnisht, sepse me Rotacionin e gjuhës në jug, në toskërishte fjala merr trajtën Mëri. Sidoqoftë është krenari që vepra e parë letrare madhore e botës fillon me një fjalë shqipe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s