KANË VARREZË DHE FJALËT / Poezi nga Petrit Sulaj


Poezi nga Petrit Sulaj

 

KANË VARREZË DHE FJALËT

Në kokën time nuk ka gjë,
nuk ka gjëra që duhet të ketë.

Në kokën time ka një qiell
sot,
një qiell që po zbret poshtë
të prekë token
– tokën –
ku mbështeten dy këmbët e mia.

Ka dhe një heshtje
në kokën time,
që e ka zënë gjumi
dhe një mister,
një mister që ngjan shumë
me muzikën.

Në kokën time nuk ka gjë,
nuk ka gjëra që duhet të ketë.

Kur qielli mbërrin
e përqafohet me tokën,
misteri shtang habie,
heshtja zgjohet,
koka bëhet
trëndafil
e trupi im
kërcelli i tij…

fundshtator-fillimtetor 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s