The Star Picker ( Culegătoarea de stele ) – Irina Lucia Mihalca

Poem by Irina Lucia Mihalca
 
 
The Star Picker
 
The Star Picker
He was lifting me up to heaven,
to the stars,
I, small, he tall,
From the top I looked at the world
I’m small, she’s big …
The darkness was further,
warmer,
The world, the trees and the moon
they swing
at every step.
He was lifting me
up to heaven,
to the stars,
I still feel how,
easy,
I was breaking down some stars,
lanterns that lit up
the steps,
fingerprints left,
after
our passage …
And now he is lifting me up
in flight, in the sky,
among the stars,
in my dreams,
smiling,
looking at my light ,
even if
I’m here,
He’s there,
somewhere,
in the sky,
among the stars,
icon, living candle,
He, forever,
always
MY FATHER.
 
 
 
Culegătoarea de stele
 
Mă înălţa spre cer,
până la stele,
eu mică, El mare,
De sus priveam lumea
eu mică, ea mare…
Întunericul era mai departe,
mai cald,
Lumea, copacii şi luna
se legănau
la fiecare pas.
Mă înălţa spre cer,
până la stele,
Încă mai simt cum,
uşor,
desprindeam câteva stele,
felinare ce luminau
paşii,
amprente lăsate,
în urma
trecerii noastre…
Şi acum mă înalţă
în zbor, în cer,
printre stele,
în visele mele,
zâmbeşte,
lumina-mi priveşte,
chiar dacă
eu sunt aici,
El e acolo,
undeva,
în cer,
printre stele,
icoană, candelă vie,
El, veşnic,
mereu
TATĂL MEU.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s