Worldly Happiness Or Holiness ( ẠNH PHÚC TRẦN THẾ HAY THÁNH THIỆN ) / Poem by Abahn Leth

Poem by Abahn Leth

 

WORLDLY HAPPINESS OR HOLINESS

O Darling ! Where’s the legendary Eden ?
Though vitality originates from Heaven!
it should be learned…right in this life
Humanism could cut it with a knife.

By hands and minds we create it with heart consecration
with the joy of living.Do you have the slightest notion
of what this means ? Enthusiasm increases the advantage of living
Act according to circumstances, steadfast maintaining

Living for each other is the top doctrinal
Easy life by selfishness often not easy at all
Now for generations from Adam without cease
The forbidden fruit of Eden can increase

Which is happiness I keep on wondering about?
To take the words out of peoples’ mouth
Happiness is in the heart? not out of the circumstance?
Many an argument of little meaning substance

And in Heaven everything Is fine forever?
Your way of life ,you don’t intend to alter
Are you chasing Worldly Happiness or Holiness?
What is holy? demons? humanness?

Law of evolution has growth and recession
we cannot keep faith without true affection
Who gave you in motion all light rays?
For your silenced grief – who would allay?

Who has shone something in your secret heart?
blowing belief into your mind living arts?
enlarging your desire,fervit soul and passionate love?
Paradise is not real without human love
Material concerns: profit and quality of Life
Awareness about happiness is rife
Though vitality originates from Heaven…

 

ẠNH PHÚC TRẦN THẾ HAY THÁNH THIỆN

Thơ tiếng Việt và tiếng Anh
Vietnamese poem and English poem

Author: Abahn Leth (Lê Thành Bá)

Em yêu nhé vươn Eden huyền thoại
Đang ở đâu? – Hay chính cuộc đời này
Tạo địa đàng bắng khối óc bàn tay
Và vui sống với con tim dâng hiến

Sống thích nghi nhiệt tình tăng sức tiến
Hiểu kinh quyền giữ vững được kiên trung 
Sống vì nhau là tín lý trên cùng 
Bằng vị kỷ đời dễ thường chẳng dễ

Từ Adam đến nay bao thế hệ 
Vườn địa đàng bao trái cấm gia tăng 
Hạnh phúc nào ta cứ mãi băn khoăn ! 
Hạnh phúc thiên tiên ? Hạnh phúc cõi trần ?

Ai thánh thiện ? Ai quỷ ma ? Ai nhân loại ? 
Luật tiến hóa có trưởng tăng suy thoái 
Tâm không thành khó giữ nổi tin yêu 
Ai cho em những tia sáng muôn chiều?

Ai soi sáng những nỗi niềm thầm kín?
Ai xoa dịu những buồn đau câm nín?
Thổi niềm tin khắp ngỏ ngách tâm tư?
Ai đáp bù những khát vọng lao lư?

Những trăn trở chán chường trong tâm thức? 
Không tình thương địa đàng không có thực 
Nguyên thức là hạnh phúc ở thế gian 
Đến với người là hồn sống Trời ban

Ghi chú: Nguyên thức= Vitality (hồn sống)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s