Për dashurinë e Perëndisë (Fragment – Letra e dymbëdhjetë) / Përktheu nga frëngjishtja Marjeta Shatro

Nicolas Boileau-Despréaux ka lindur në Paris në 1636 dhe ka vdekur në Paris në 13mars 1711
 
Për dashurinë e Perëndisë/Zotit
(Fragment – Letra e dymbëdhjetë)
 
A doni të dini nëse besimi në shpirtin tuaj
Ndez vrullin e një flake të sinqertë?
Konsideroni veten tuaj. Sipas rregullave të paraqitura,
A mund t’i falni të gjithë armiqtë tuaj pa vështirësi?
A i luftoni ndjenjat tuaja? A i mposhtni dobësitë tuaja?
A është Zoti në të varfër objekt i bujarisë suaj?
Së fundi, në të gjitha pikat , a e praktikoni ligjin e tij?
Po, -thoni ju.Pra,ju e doni atë, më besoni.
“Kush bën pikërisht atë që urdhëron ligji i tij
Ka për mua. “Thotë ky Zot,” dashurinë që unë kërkoj. “
Bëni atë, dhe, sigurisht që ai do të na shpëtojë të gjithëve,
Mos u shqetësoni aspak për disa neveri të kota.
Që në zjarrin e tij shpesh shpirti më i shenjtë provon.
“Ecni, vraponi drejt atij: kushdo që e kërkon atë e gjen;”
Dhe më shumë nga zemra juaj duket se largohet,
Më shumë nga veprimet tuaja mendoni ta ndaloni atë.
Por mos e mbështesni këtë blasfemi të tmerrshme,
Që një sakrament i marrë, një prift, madje Zoti vetë,
Çfarëdo që mjekët tuaj të rremë guxojnë t’ju përparojnë,
Nga dashuria që i detyroheni atij, ju duhet dashurinë e tij të shpërndani.
 
 
 
Sur l’amour de Dieu
(Epître XII)
 
Voulez-vous donc savoir si la foi dans votre âme
Allume les ardeurs d’une sincère flamme?
Consultez-vous vous-même.À ses règles soumis,
Pardonnez-vous sans peine à tous vos ennemis?
Combattez-vous vos sens?Domptez-vous vos faiblesses?
Dieu dans le pauvre est-il l’objet de vos largesses?
Enfin dans tous ses points pratiquez-vous sa loi?
Oui ,dites-vous.Allez,vous l’aimez,croyez-moi.
“Qui fait exactement ce que ma loi commande
A pour moi.”dit ce Dieu,”l’amour que je demande.”
Faites-le donc;et,sûr qu’il nous veut sauver tous,
Ne vous alarmez point pour quelques vains dégoûts
Qu’en sa ferveur souvent la plus Sainte âme éprouve
“Marchez,courez à lui:qui le cherche le trouve;”
Et plus de votre coeur il paroît s’écarter,
Plus par vos actions songez à l’arrêtez.
Mais ne soutenez point cet horrible blasphème,
Qu’un sacrement reçu,qu’un prêtre,que Dieu même,
Quoi que vos faux docteurs osent vous avancer,
De l’amour qu’on lui doit puissent vous dispenser.
 
 
 
Përktheu nga frëngjishtja: Marjeta Shatro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s