Shtëpia Botuese ” ADA” publikon librin “Historia e Dantes – njeriut qen” të autorit Peter H. Stou

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon librin “Historia e Dantes – njeriut qen” të autorit Peter H. Stou

Jeta ime ndërroi në një natë fillimvjeshte. Ndërroi krejt çuditshëm, befasisht, pabesueshëm, por, ndodhi. Kalova nga njëra jetë në tjetrën pa kuptuar shkakun, momentin, arsyen. 
Kështu e nis librin e tij, autori PETER H, STOU(Pseodonim, emrin e vërtetë për momentin nuk don ta bëjë të njohur)

Titulli:Historia e Dantes – njeriut qen
Autori: Peter H. Stou
Redaktori: Vitore Stolia

Botimi i parë, 2017

Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati : 13.5×20.5cm

Roland Lushi

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, tetor 2017

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Stou, Peter H. Historia e Dantes-njeriut qen:
roman / Peter H. Stou ; red. Vitore Stolia.
Tiranë : Ada, 2017
Libri 1, 132 f. ; 20.5 cm.
ISBN 978-9928-244-39-0
Autori shkruan me pseudonim. –
Emri i vërtetë i panjohur
1.Letërsia shqipe 2.Romane
821.18 -31

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s