Într-o lumină incandescentă / Irina Lucia Mihalca

Irina Lucia Mihalca
 
 
Într-o lumină incandescentă
 
Din zori până la asfințit înoți în râul vieții,
învelită într-o lumină incandescentă,
sub soarele Andaluciei
pictez reverii în culori senzuale,
ca un far pe un țărm cufundat în beznă.
 
Vocea ta mă învăluie într-o strălucire caldă.
În jurul meu, oamenii sunt grăbiți.
Lumea dispare. În toate e un tâlc căutat,
ceea ce cauți ești.
Îți regăsești energia și viața.
 
O pasăre zboară
în cercuri din ce în ce mai mici.
Amintiri calde se rostogolesc, la fel ca portocalele.
O poveste, ca o șoaptă, se țese.
 
Dintr-un mic sâmbure, cu brațele întinse,
până la cer crește copacul.
Odată cu visul a țâșnit și iubirea
din prima clipă mistuitoare, puternică,
năucitoare, dulce-amăruie.
Din ochi curg râuri de șuvoaie.
Cuvintele se leagănă lin,
suspendate în bătaia vântului.
De la o clipă la alta,
sunetul învolburat al timpului
se îndepărtează grațios de tine,
asemeni muzicii vibrante a unui blues
– Let’s do it, let’s fall în love…
 
În jurul soarelui
se rotesc visele și pașii iubirii.
În jurul nopții, felinare de patimi.
Let’s do it, let’s fall în love…
Silueta ți se conturează, chipul ușor se desenează,
parfumul tău tulburător îl păstrez în palme,
privirea tandră și zâmbetul de copil
persistă în inima mea.
 
Un foc e-n inima ce bate,
un foc de care nu poți fugi.
Sufletul să îl lăsăm să ni se odihnească!
 
20 octombrie 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s