Këngë – François Villon ( 1431-1463 ) / Përktheu nga orgjinali: Marjeta Shatro

François Villon
 
François Villon ka lindur në Paris
në 1431 dhe ka vdekur në 1463.
 
 
Këngë
 
Në kthim nga burgu i vështirë,
ku kam lënë pothuajse jetën
Ky fat më ka zili
Gjykoni nëse kjo shkakton përbuzje!
 
Më duket se me të drejtë
Ajo duhej të ishte fashitur
në kthim.
 
Nëse është aq e plotë është marrëzi,
që nga të gjitha të devijojë
T’i pëlqej Zotit që shpirti të ngazëllehet,
duke qenë lodhur, në shtëpinë e tij,
në kthim!
 
 
Chanson
 
Au retour de dure prison
Où j’ai laissé presque la vie,
Se Fortune a sur moi envie
Jugez s’elle fait méprison !
 
Il me semble que, par raison,
Elle dût bien être assouvie
Au retour.
 
Se si pleine est de déraison
Que veuille que du tout dévie
Plaise à Dieu que l’âme ravie
En soit lassus, en sa maison,
Au retour !
 
 
 
Përktheu nga orgjinali: Marjeta Shatro
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s