Poezi nga Federico García Lorca / Përktheu nga italishtja Juljana Mehmeti

Poezi nga Federico García Lorca
 
 
Hija e shpirtit tim!
 
Hija e shpirtit tim
arratiset në një perëndim alfabeti,
mjegull librash
dhe fjalësh.
 
Hija e shpirtit tim
 
Kam arritur në një pikë,
ku nostalgjia ndalet
dhe bulëza e lotit trasformohet
në alabastër të shpirtit.
 
(Hija e shpirtit tim!)
 
Fjongua e dhimbjes mbaron,
por mbetet arsyja dhe përmbajtja
e mesditës time vjetëruar
buzësh,
e mesditës time, vjetëruar
shikimesh.
 
Një labirint i turbullt
yjesh të tymosura
burgos iluzionet e mia,
thuajse të vyshkura.
 
Hija e shpirtit tim!
 
Një haluçinacion
mjel shikimet.
Shoh fjalën dashuri
të thërmohet.
 
Bilbili im!
Bilbil!
A këndon akoma?
 
 
 
L’ombra della mia anima
 
L’ombra dell’anima mia
fugge in un tramonto di alfabeti,
nebbia di libri
e di parole.
 
L’ombra dell’anima mia!
 
Sono giunto alla linea dove cessa
la nostalgia,
e la goccia di pianto si trasforma
in alabastro di spirito.
 
(L’ombra dell’anima mia!)
 
Il fiocco del dolore
finisce,
ma resta la ragione e la sostanza
del mio vecchio mezzogiorno di labbra,
del mio vecchio mezzogiorno
di sguardi.
 
Un torbido labirinto
di stelle affumicate
imprigiona le mie illusioni
quasi appassite.
 
L’ombra dell’anima mia!
 
E un’allucinazione
munge gli sguardi.
Vedo la parola amore
sgretolarsi.
 
Mio usignolo!
Usignolo!
Canti ancora?
 
 
 
Hëna
 
Kur shfaqet hëna
heshtin këmbanat
dhe rrugët duken
të padepërtueshme.
Kur shfaqet hëna
deti mbulon tokën
dhe zemra bëhet
ishull në pafundësi.
 
 
La luna
 
Quando spunta la luna
tacciono le campane
e i sentieri sembrano
impenetrabili.
Quando spunta la luna
il mare copre la terra
e il cuore diventa
isola nell’infinito.
 
 
 
Përktheu nga italishtja Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s