Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik “Thashë, të bëhem edhe unë poet” të autorit Viron Kona

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Thashë, të bëhem edhe unë poet” të autorit Viron Kona

Autor: Viron Kona
Titulli: Thashë, të bëhem edhe unë poet
Redaktor: Zeqir Lushaj
Recensensat: Sadulla Zendeli-Daja, Kadri Tarelli
Konsulent: Dr. Bajram Mejdiaj, Sejdo Harka
Në kopertinë: Liljana Kona (Zhaka)

© Autori
Kontakt me autorin:
konaviron@yahoo.com
Cel:0692499995

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Botimi i parë, 2017
ISBN 978-9928-244-42-0

Formati : 12x20cm

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, tetor 2017
Të gjithë librat e botuar tek botimet ADA gjenden në Bibliotekën Kombëtare
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Kona, Viron
Thashë, të bëhem edhe unë poet : poezi
Viron Kona ; red. Zeqir Lushaj.
Tiranë : Ada, 2017
120 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-244-42-0
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

KUSHTIM

Ja kushtoj këtë vëllim me poezi Liljanës sime të shtrenjtë, që më ka qëndruar pranë për 40 vjet të jetës sonë bashkëshortore, duke ndarë me mua vështirësi dhe gëzime, por edhe duke më mbështetur me përkushtim të plotë në rrugën e krijimtarisë letrare.

VIRON KONA

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s