KONKURS POETIK-2017 / KLUBI I SHKRIMTARËVE “PETRO MARKO”

KLUBI I SHKRIMTARËVE “PETRO MARKO”
(Mirënjohje e qytetit të Vlorës)

Në kuadër të Festave të Nëntorit dhe “Muajit të Leximit”, Klubi i shkrimtarëve “Petro Marko” shpall:

KONKURS POETIK-2017

Tematika do jetë me motive krijuese dhe interpretuese për Jubileun e 105 vjetorit të Pavarësisë dhe 63 vjetorin e Çlirimit.
Në këtë konkurs ftohen të marrin pjesë poetët e qytetit të Vlorës si dhe talentet e reja krijuese të Shkollave të Mesme.

Konkrusi do të zhvillohet në datën 25 nëntor-ditëlindjen e shkrimtarit Petro Marko-NDERI I KOMBIT në sallën e Pallatit të Kulturës “Labëria”!

Çdo autor do interpretoj krijimin e tij, të cilin do ta ketë me shkrim në dy kopje, njërën prej të cilave e dorëzon në jurinë e konkrusit!

Juria do jet e përbërë nga tre veta!

Për Klubin e Shkrimatërve “Petro Marko”

 

Kryetari Myrteza Mara

Vlorë, 03.11.2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s