Robert Elsie – ”Fiset shqiptare (historia, shoqëria dhe kultura)” / Sir. Noel Malcolm

Robert Elsie – ”Fiset shqiptare (historia, shoqëria dhe kultura)”

”Robert Elsie na ofron një lëndë gjithëpërfshirëse për 69 fise të ndryshme, duke përfshirë edhe të dhëna për pozicionet, përkatësinë fetare, strukturat fisnore dhe relacionet ndërmjet tyre, statistikat e popullatës, folklorin e fisit, legjendat, doket dhe historinë e fisit. Në të janë përfshirë pasazhet dhe fragmentet nga veprat e udhëpërshkruesve të mirënjohur të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe të fillimit të shekullit njëzet, si, bie fjala, Edith Durhamit, Baron Franc Nopçës, Johan Georg von hanit dhe Karl Shtajnmecit, të cilët udhëtuan nëpër rajonet e fiseve, si dhe biografi të shkurtra të figurave të shquara e të spikatura të cilat kishin lidhje me fisin.
Libri “Fiset shqiptare“ do të mbetet një vepër e domosdoshme dhe autoritative e referencave. Ka fare pak njerëz në botë që do të mund të shkruanin një libër të këtillë; absolutisht, asnjëri nuk do të mund ta bënte këtë më mirë se Robert Elsie, i cili është i pashoq në njohjen e kësaj lënde. ”

| Sir. Noel Malcolm |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s