Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Shpërthim i heshtur” të autorit Arif Haderi

 Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Shpërthim i heshtur” të autorit Arif Haderi

Titulli: Shpërthim i heshtur
Autor: Arif Haderi

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Botimi i parë, 2017

Formati : 14x20cm

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
www.botimetada.com
Tiranë, nëntor 2017

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Hadëri, Arif
Shpërthim i heshtur : poezi / Arif Hadëri.
Tiranë : Ada, 2017
68 f. ; 13.5×20 cm.
ISBN 978-9928-244-46-8
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s