Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “SHTEGËTIM ËNDRRASH” të autores Rovena Toska Koçi

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “SHTEGËTIM ËNDRRASH” të autores Rovena Toska Koçi

Autore: Rovena Toska Koçi

Titulli: SHTEGËTIM ËNDRRASH

Redaktor ILMI DERVISHI
Recenca SOFI GJIKNURI
Korektore FLORA SHABI
Kopertina INNA KOÇI

Botimi i parë, 2017

Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati: 13.5x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nëntor 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Toska (Koçi), Rovena
Shtegëtim ëndrrash : poezi / Rovena Toska (Koçi) ;
red. Ilmi Dervishi. – Tiranë : Ada, 2017
60 f. ; 13.5×20 cm.
ISBN 978-9928-244-54-3
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

Rovena Toska Koçi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s