Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me ese dhe skica “Muzat vdesin vetëm të martave” të autorit Astrit Bllaca

 Shtëpia Botuese “ADA”  publikon librin me ese dhe skica “Muzat vdesin vetëm të martave” të autorit  Astrit Bllaca

Autor: Astrit Bllaca
Titulli: Muzat vdesin vetëm të martave
Redaktor: Alma Pire

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-244-50-5
Përgatiti për botim: Roland Lushi
Formati: 14x20cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Roland Lushi
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nëntor 2017
Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Bllaca, Astrit Muzat vdesin vetëm të martave:
ese & skica /Astrit Bllaca ; red. Alma Pire.
Tiranë : Ada, 2017
200 f. ; 14×20 cm.
ISBN 978-9928-244-50-5
1.Letërsia shqipe 2.Skica letrare 3.Ese
821.18 -3

 

One thought on “Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me ese dhe skica “Muzat vdesin vetëm të martave” të autorit Astrit Bllaca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s