Poems by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet

 

Inverted Time

What am I doing here?
Am I amusing myself?
I’m looking for youth
among young people.
Mental mirages are like
flights between good and evil.
I listen to stories
about the wonders of the future.

What am I doing here?
Am I taking my time?
I’m looking for old age
among old people.

Life is not a pendulum
and never comes back.
Remains
the motion of memory and oblivion.

And I,
listen to
what is still left –
inverted time.

Translated by Artur Komoter

 

Odwrócony czas

Co ja tutaj robię?
Zajmuję sobie czas?
Szukam młodości
wśród młodych ludzi.
Myślne miraże są jak
awiacje w dobro i zło.
Słucham opowieści
o cudach przyszłości.

Co ja tutaj robię?
Zajmuję sobą czas?
Szukam starości
wśród starych ludzi.

Życie to nie wahadło
i nigdy nie wraca.
Pozostaje
ruch pamięci i niepamięci.

A ja,
słucham tego
co jeszcze zostało –
odwróconego czasu.

 

Photo: Piotr Karczewski

 

 

My World

I understood a lot.
Now I know
that not soon enough.
Instead of dealing with the family,
I was thinking
only of the problems
faced by those,
who appeared in the newspapers,
in the annals of crime.
Although I did not know them, I lived
their lives.
And when I could help someone
– I did not help.

Honey, I’m leaving –

she whispered.
I wondered where she was going.

I could not break away from the news.
Something happened again!
Probably an accident!

Now I know
– she did not go out.
She left.
And I know she will not come back.

Translated by Artur Komoter

 

Mój świat

Wiele zrozumiałem.
Teraz wiem,
że zbyt późno.
Zamiast zajmować się rodziną,
myślałem
tylko o problemach
tych,
którzy zaistnieli w gazetach,
w kronikach kryminalnych.
Choć ich nie znałem, żyłem
ich życiem.
A kiedy mogłem pomóc człowiekowi
– nie pomogłem.

Kochanie, odchodzę –

szepnęła.
Zastanowiłem się, gdzie wychodzi.

Nie mogłem oderwać się od wiadomości.
Coś znowu się działo!
Chyba jakiś wypadek!

Teraz wiem
– ona nie wyszła.
Odeszła.
I wiem, że nie wróci.

 

Photo: Piotr Karczewski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s