IT’S IMPOSSIBLE / Poem by Ba Lethanh

Poem by Ba Lethanh

 

IT’S IMPOSSIBLE

We’re angry forever as you remember?
Whether it rains or shines, even in the spring.
What rhythm does the bird outside the window sing?
As it seems to be in nostalgic clue

It’s impossible that I still miss you,
No longer… something new we will do and keep
Roses in those days on the desk bloomed like rosy lips.

That we don’t miss each other starts
Or we forget a little thing in our hearts.
Today is Friday you don’t go to school,
All our classmates are crazy and dull

Definitely, this evening I’ll forget you. Charmlessly the female neighbor will ask me too
Why the little girl doesn’t come,
Oh Lord!
I remind myself not to look at the porch.

I don’t wait for you nor miss you longer.
It’s impossible that we miss each other as ever
It’s late yet I haven’t finished my old homework.
A wrinkled piece of paper, what a far-away meaning with words!

 

SỨC MẤY
Thơ : Lê Uyên Tự

Do Nhà Thơ Abahn Leth (Lê Thành Bá) chuyển ngữ sang thơ tiếng Anh

Mình giận… luôn rồi em nhớ không
Kệ trời mưa nắng… kệ mùa xuân
sao ngoài khung cửa, con chim nhỏ
rả rích điệu gì như nhớ nhung…

Sức mấy… mà tôi lại nhớ em
còn lâu… mới có chuyện gì thêm
cánh hồng hôm ấy trên bàn viết
nở mượt như làn môi ướp son

Vậy là… không nhớ nghĩa là quên
chút gì rất thiếu ở trong tim
hôm nay thứ sáu em không học
cả lớp như toàn một lủ… điên

Nhất định chiều nay tôi sẽ… quên
chiều nay chị hàng xóm vô duyên
hỏi sao cô bé chiều không đến
dặn lòng đừng liếc mắt ra hiên

Tôi có chờ đâu… có nhớ đâu
sức mấy mà mình lại nhớ nhau
khuya khoắt chưa xong bài tập cũ
chữ nghĩa xa xăm mảnh giấy nhàu…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s