Signs of Time – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet

 

Signs of Time

Embraced by gentleness of words,
aroused by beauty
she sets imagination into motion.

She didn’t know
if—as before—
it was just
the waves talking to each other.
Did she really hear them?

I know
that she could live
in a place,
where crystalline sand
covers her wet feet,
where the signs of time are enshrouded by a wave.

The sea
could drown out her memories.

Translated by Artur Komoter

 

Znaki czasu

Przytulona łagodnością słów,
pobudzona pięknem
wprawiła w ruch wyobraźnię.

Nie wiedziała
czy – jak kiedyś –
to tylko
fale ze sobą rozmawiały.
Czy naprawdę je słyszała?

Wiem,
że mogłaby mieszkać
tam,
gdzie krystaliczny piasek
oblepia wilgotne stopy,
gdzie znaki czasu okrywa fala.

Morzem
mogłaby zagłuszać wspomnienia.

 

Photo: Piotr Karczewski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s