Suzana Malaj

Suzana Malaj

Suzana Malaj, ka lindur në qytetin e Ballshit, të rrethit Mallakastër.  Ka kryer studimet për gjuhë e letërsi në universitetin “Eqerem Cabej” në Gjirokastër e më vonë  ka ndjekur studimet- master në Universitetin e Tiranës. Aktualisht punon mësuese  letërsie, në qytetin e Ballshit,  në një nga 60 shkollat e mesme- pilot të vendit. Kontaktet e para me artin e fjalës datojnë shumë herët në vitet e fundit të diktaturës , kohë në të cilën boton tek gazeta “Zëri i Rinisë”. Më vonë i përkushtohet mësimdhënies duke kontribuar në aktivitete të larmishme, me skenare  e librete të ndryshme, me analiza tekstesh e veprash në ndihmë të nxënësve të shkollës së mesme.  Ka botuar vëllimin poetik “Kronika e erës” me frymë meditative e filozofike, në të cilat mund të përmendim poezitë: Tri nivelet e shpirtit, Bipolaritet, Kronika e erës, Sytë, Dilemë, Gjumi hipnotik i një populli, etj.

Vëllimi poetik  “Kronika e erës”, është publikimi i parë i kësaj autorje, përmes Shtëpisë Botuese ” ADA”.

 

Kronika e erës

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s