Cloudiness (Chmurność) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet

 

Cloudiness

I hide
in the silence
of uncertainty of tomorrow,
I am glad,
that today the sky is
above me.
I tell a tale from the clouds,
although I do not know
how it ends.
The wind gives an ending,
until the sky does not open
– I look,
because I see shapes in the sky from down below.

Beautiful are cloudy travels
and cloudiness of the sky
is beautiful.

Translated by Artur Komoter

Chmurność

Chowam się
w ciszy
niepewności jutra,
cieszę się,
że dzisiaj nade mną jest
niebo.
Opowiadam bajkę z chmur,
choć nie wiem
jak się skończy.
Wiatr daje zakończenie,
póki niebo się nie otworzy
– patrzę,
bo w niebie widzę kształty z ziemi.

Piękne są chmurne podróże
i chmurność nieba
jest piękna.

 

Photo: Piotr Karczewski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s