Trousers (Spodnie) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet

 

Trousers

He wrote his life out in stages:
spread out
like notes on a staff.

He was born ten years
before it started.

He did not manage to remember his childhood –
he had to be an adult then.

He also missed his old age –
suddenly came out death
dressed as a gendarme.

It was laughing at the little boy
with his trousers down.

Translated by Artur Komoter

 

Spodnie

Jego życie rozpisał na etapy:
rozłożył
jak nuty na pięciolinii.

On urodził się dziesięć lat wcześniej
zanim to się zaczęło.

Nie zdążył zapamiętać dzieciństwa –
już wtedy musiał być dorosły.

Starość go też ominęła –
znienacka wyszła śmierć
przebrana za żandarma.

Śmiała się z małego chłopca
ze spuszczonymi spodniami.

 

Photo: Piotr Karczewski

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s