True Fantasies (Prawdziwe fantazje) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet

 

True Fantasies

To Professor Bogumila Rouba

How easy it is to rest
in loneliness of fuzzy thoughts.
To leave plans behind,
to be there –
far,
beyond real time.
Just me
and my true fantasies.
To be free,
yet
trapped in the mouth of pulsating nature.
Only the low tide
revealing the nudity of the beach
reminds that
time flows.

Translated by Artur Komoter

 

Prawdziwe fantazje

Jakże łatwo odpocząć
w samotności rozmytych myśli.
Zostawić plany,
być tam
daleko,
poza realnym czasem.
Tylko ja
i moje prawdziwe fantazje.
Być wolną,
a jednak
uwięzioną w ustach pulsującej natury.
Tylko odpływ
odkrywający nagość plaży
przypomina, że
czas płynie.

 

Photo: Piotr Karczewski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s