Poem by Abahn LETH

 

Poem by Abahn LETH 

 

GNAWING 1

Alas!! The love match passed over Autumn
Instead of Summer crossed earlier
How strange love was in the past
Soul was sobbing, never cease at last

As the scent of liquor was passionate
Experiencing all my lifetime I was a sad wanderer till date.

 

GNAWING 2

I thought that It had died long time ago
Why has sadness appeared
in my heart?
What love was it? It never released my human being
An oppressive life with a lot of weary feelings

 

NO TITLE

How strange love is! Is it the
so-called affection?
The heart beats so quick because it’s afraid of a separation
It has just started from the last week, really
The heart is now older than it would be.

 

THANKS

Today’s things aren’t more different than yesterday’s would happen.
You still kept quiet causing my bearing of burden.
There were only your lukewarm footsteps, not boon.
You walked beside me but seemed to be cool.
Feelingless wind blows prettily tonight,
Making my heart beats fast, keeping hidden words tight.
Let incline your head for your hair waver
To fly and romp with my shoulders.

 

DA DIẾT 1 và 2, KHÔNG ĐỀ, CẢM ƠN

Thơ : Đinh Quí Nhưỡng
Tặng Doan Van Hao
Bản chuyển ngữ thơ tiếng Anh do
Nhà Thơ Abahn Leth (Lê Thành Bá)

GNAWING 1 & 2, NO TITLE, THANKS
Dedicated to Doan Van Hao

 

Da Diết 1

Ôi! Cuộc tình đi qua mùa thu
Cuộc tình không đi qua mùa hạ
Sao dĩ vãng có cuộc tình rất lạ
Tha thiết trong hồn, mãi miết không nguôi

Như hương rượu nồng nàn
Say mãi một đời, phiêu bạc lang thang

 

Da Diết 2

Tưởng là chết liệm từ lâu
Bỗng sao thức trắng nỗi sầu tim ta?
Tình gì chẳng chịu buông tha
Trầm luôn một kiếp, trầm kha mỏi mòn

 

KHÔNG ĐỀ

Yêu chi yêu lạ yêu lùng
Nhịp tim gấp gáp sợ tình vụt xa
Yêu sao vừa mới tuần qua
Trái tim như đã thêm già tuổi yêu

 

CẢM ƠN

Chiều nào cũng vậy thôi sao
Vẫn im lặng để lao đao tuổi chờ
Vẫn là những bước thờ ơ
Đi bên sao cứ hửng hờ, xa xôi?
Đêm nay gió thổi bồi hồi
Làm tim anh đập giấu lời lặng im
Ngoảnh đầu cho gió bây nghiêng
Lân la ngọn tóc qua miền vai anh.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s