Poems by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poems by Eliza Segiet
 
 
My World
 
I understood a lot.
Now I know
that not soon enough.
Instead of dealing with the family,
I was thinking
only of the problems
faced by those,
who appeared in the newspapers,
in the annals of crime.
Although I did not know them, I lived
their lives.
And when I could help someone
– I did not help.
 
 
Honey, I’m leaving
 
she whispered.
I wondered where she was going.
 
I could not break away from the news.
Something happened again!
Probably an accident!
 
Now I know
– she did not go out.
She left.
And I know she will not come back.
 
 
Translated by Artur Komoter
 
 
Mój świat
 
Wiele zrozumiałem.
Teraz wiem,
że zbyt późno.
Zamiast zajmować się rodziną,
myślałem
tylko o problemach
tych,
którzy zaistnieli w gazetach,
w kronikach kryminalnych.
Choć ich nie znałem, żyłem
ich życiem.
A kiedy mogłem pomóc człowiekowi
– nie pomogłem.
 
 
 
Kochanie, odchodzę
 
szepnęła.
Zastanowiłem się, gdzie wychodzi.
 
Nie mogłem oderwać się od wiadomości.
Coś znowu się działo!
Chyba jakiś wypadek!
 
Teraz wiem
– ona nie wyszła.
Odeszła.
I wiem, że nie wróci.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s