Wanderer ( Wędrowiec) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
Wanderer
 
Can you hear
the murmur of the forest?
In autumn the trees sing,
in the winter
illuminated
they invite to the memories.
 
Although cut down
– they still look up
they don’t bunk down on the moss.
They look out.
 
The lights blink with dreams.
And they
are still waiting.
 
Maybe someday
in the murmur of a forest
a lone wanderer will hear the cry?
Maybe someday
they will feel the festive taste?
 
Translated by Artur Komoter
 
 
Wędrowiec
 
Czy słyszycie
szmery lasu?
Jesienią drzewa śpiewają,
zimą
rozświetlone
zapraszają do wspomnień.
 
Choć już ścięte
– nadal patrzą w górę
nie kładą się na mchu.
Wypatrują.
 
Światełka mrugają marzeniami.
A one
nadal czekają.
 
Może kiedyś
w szmerach lasu
samotny wędrowiec usłyszy wołanie?
Może kiedyś
poczuje smak świąt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s