Shenime për autorin Basri Çapriqi : Poezie albaneză din Kosova / Përktheu në Rumanisht Baki Ymeri

Basri Çapriqi s-a născut în 1960, la Ulqin (Munte Negru). A terminat liceul în oraşul său natal, iar studiile despre literatura albaneză, la Universitatea din Prishtina, unde a obţinut magistratura în ştiintele filologice (1987), iar doctoratul în 2004. Predă cursuri universitare de stilistică şi semiologie, scrie poezii, eseuri şi critică literară. Opere publicate: Steaua cu douămii de inele (1983), La sfârşit de vară (1986), Îmi scoate limba (1989), Fructele bizare (1996), Gras on the Window, Vântul ploii. Critică şi eseuri: Microstrucura textului (1990), Accidentul orei albaneze (1993), Dimensiunile contextului (1998), Grass on the Window (1996), Simbolul şi rivalele sale (2005), Izvorul sub limbă (selecţie), Paradigma kadareană, Îmblănzirea şarpelui etc. Prezent în diferite antologii ale poeziei albaneze în limbi străine, Basri Çapriqi actualmente este preşedinte al PEN Centrului din Kosova.

Fiind critic, eseist şi poet notabil, Basri Çapriqi scrie o poezie de o frumuseţe aspră, marcată adesea de tristeţe, de amărăciunea unui fin observator al vieţii de zi cu zi a esticilor în general, şi albanezilor în special. Piesajele interioare şi exterioare sunt de o frumuseţe aparte: Ce caldă e pădurea/ Cu luminile stinse/ Întotdeauna”; „Un cer întreg desenez eu în piept/ Şi mă îmbrac gros să mă apăr de întuneric; În viaţa mea până când vine aprilie şi/ Plantele încep să se aplece în jurul câinelui/ Legate peste abis o bucăţică de cer. (Marius Chelaru)

 

Baki Ymeri

Poezie albaneză din Kosova

 

SHËNIME PËR AUTORIN

Basri Çapriqi është i lindur në Krythë – Ulqin në vitin 1960. Ka mbaruar gjimnazin në Ulqin. Ka studiuar letërsinë shqipe në Universitetin e Prishtinës ku edhe ka magjistruar në vitin 1988 në shkencat filologjike. Ka doktoruar në vitin 2004 në Prishtinë. Punon në Universitetin e Prishtinës ku ligjëron stilistikë dhe semiologji në Degën e Letërsisë Shqipe dhe në Degën e Letërsisë së Përgjithshme dhe të Krahasuar. Është përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe. Poezitë i janë përkthyer në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, rumanisht, polonisht, serbokroatisht, maqedonisht. Është kryetar i PEN Qendrës së Kosovës. Veprat e botuara: Ulli me dy mijë unaza (1983), Në fund të verës (1986), Ma qet gjuhën (1989), Mikrostruktura e tekstit (1990), Aksidenti i orës shqiptare (1993), Frutat bizare (1996), Përmasat e kontekstit (1998), Grass on the Window (1996), Simboli dhe rivalët e tij  (2005), Burimi nën gjuhë (zgjedhje) Paradigma kadareane, Zbutja e gjarpërit…

Basri Çapriqi njihet si kritik, eseist dhe poet i shquar. Din të krijojë vjersha me një bukuri të ashpër, të prekura shpesh nga trishtim/hidhërimi i një observatori fin të jetës së ditëpërditshme të estetëve në përgjithësi, dhe të shqiptarëve në veçanti. Piesazhet e brendshme dhe të jashtme kanë një bukuri të veçantë: Sa i ngrohtë është pylli / Me dritat fikur / Përgjithnjë; “Një qiell të tërë e vizatoj unë në shpirt / Dhe vishem trashë të mbrohem nga terri; Në jetën time deri sa vjen prilli dhe / Bimët nisen të lëkunden rreth qenit / Të lidhur mbi humnerë një copë qielli. (Marius Qelaru)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s