Inclusion – Eliza Segiet / Translated by Marta Szara – Turton

Poem by Eliza Segiet

 

Inclusion

From the orchestra of sensations
only moments are frozen in time.
They remain,
and last like inclusion hidden in amber.
Past veiled with the memory
of stone nature. Beads of the future crystallize
into vagueness.
Coincidence will materialise tomorrow.

My mind is a collection of beads from the past,
monads of memories
immersed in the frantic whirl of the events.
Beads of the future crystallize
into vagueness.
Coincidence will materialise tomorrow.

Translated by Marta Szara – Turton

 

Inkluzja

Z orkiestry doznań
tylko chwile są zatrzymane w czasie.
Pozostają,
trwają jak inkluzja ukryta w bursztynie.
Przeszłość zawoalowana pamięcią
kamiennej natury.

Mój umysł to korale przeszłości,
monady wspomnień
zanurzone w wirze szalonego biegu.
Korale przyszłości krystalizują się
w nieokreśloność.
Przypadek zmaterializuje jutro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s