Vëllimi poetik “Plagët e Fjalës” të autorit Jeton Kelmendi përkthehet dhe botohet nga Prof. Nicolae Dabija në Moldavi

Vëllimi poetik  “Plagët e Fjalës” të autorit Jeton Kelmendi përkthehet dhe botohet nga  Prof. Nicolae Dabija në Moldavi

Titulli: Plagë e Fjalës

Autor: Jeton Kelmendi

Përktheu dhe botoi: Prof. Nicolae Dabija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s