Sunita Paul, one poetic voice braided through philosophy “thought” and creativity “Women” – By: Agron Shele / Translated by: Irida Zusi

Sunita Paul, one poetic voice braided through philosophy “thought” and creativity “Women”  BY: Agron Shele “Poetry should be the natural explosion of our soul” – Anatole France Reading the poems of the Indian author Sunita Paul, of course, that the … Continue reading

Është libri, jo filmi që ta zhvillon fantazinë (Marrë nga përmbledhja “Balistokaj Kajeroj” nr 7 , 2017 i autores Elzbieta Karcxewska) / Përktheu: Bardhyl Selimi

Elzbieta Karcxewska Është libri, jo filmi që ta zhvillon fantazinë (Marrë nga përmbledhja “Balistokaj Kajeroj” nr 7 , 2017 i autores Elzbieta Karcxewska) Ai kish pëllëmbë shumë të gjata me gishtrinj tregues çuditërisht po ashtu të gjatë. I prekjaja ato … Continue reading